Social kontakt

Et ‘must’ for alle heste

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Adfærd
  6.  » Hestens adfærd på fold og under opstaldning 2: Sociale behov

Manglende social kontakt til andre jævnaldrende heste under opvæksten kan nedsætte dens evne til at indordne sig i en flok og det kan blive et problem for den i dens voksne liv.

/ Dorte Rebbe

Hesten er et meget socialt dyr og har derfor et stort behov for selskab med flokfæller. De stærke sociale bånd indenfor flokken og god indlæringsevne er et af hestens karakteristika.

Indlæringen starter ved fødslen, og allerede ca. 2 timer herefter kan det typiske føl gå, drikke, følge sin mor, vrinske, have sociale interaktioner med hoppen og søge ly bag hende. Nogle føl ruller sig, klør sig og udfører flehmen, gaben og viser tegn på underkastelse gennem let “snappen” allerede indenfor det første levedøgn .

Hierarkiet i hesteflokken

Hestene har et hierarkisystem som, når det er etableret, nedsætter antallet af konfliktsituationer mellem hestene og dermed skaber stabilitet i flokken. Hierarkisystemet er oftest lineært, men i større flokke kan der forekomme mere komplicerede strukturer.

I grupper hvor hierarkiet ikke er etableret, eller hvor der sker forskydninger, når nye heste introduceres i flokken observeres ofte øget aggression, men det vil oftest være midlertidigt. I praksis er det vigtigt at være opmærksom på disse problemer.

Temperament

Der er store individuelle forskelle i adfærden mht. temperament, fødeoptagelse og bevægelsesaktivitet. En forskel i temperamentet kan betyde, at en rolig hest formentlig har nemmere ved at tilpasse sig et restriktivt miljø, hvorimod en ængstelig, vagtsom og energisk hest vil blive forholdsmæssigt mere frustreret og stresset over et miljø uden udsyn, bevægelsesfrihed og social kontakt. Dette forklarer delvis, hvorfor nogle heste udvikler adfærdsforstyrrelser, mens andre ikke gør.

Hestens opvækst

Det har vist sig, at det miljø hesten er opvokset i, påvirker dens adfærdsmønster som voksen. En særlig vigtig faktor for hestens velfærd er de sociale kontakter, som tilsyneladende har to formål hhv. at styrke psyken hos det enkelte individ og styrke de sociale bånd i flokken. For eksempel er det vigtigt, at der er flere føl eller plage indenfor gruppen.

Leg mellem plage er en særdeles vigtig adfærd, både fordi evnen til at tolke artsfællers signaler trænes, men også fordi legen udvikler gensidig respekt mellem individerne og fordi reaktionsevnen, bevægelsesapparatet og stofskiftet stimuleres.

En flok heste repræsenterer et organiseret samfund, hvor det enkelte individ kender dets relationer til de andre. En social ubalance i en flok forårsaget af mangel på individer af samme aldersgruppe eller køn eller isolation under opvæksten synes at have større betydning for den voksne heste end hidtil antaget.

Enkeltbokse

Ved restriktiv opstaldning i enkeltbokse forhindres dannelsen af et normalt hierarki, hvilket kan medvirke til et øget aggressionsniveau både hos unghesten og senere hos den voksne hest. Derfor kan manglende social kontakt under opvæksten generelt nedsætte hestens evne til at indordne sig i en flok som voksent individ – bla. fordi den ikke har opøvet evnen til at tolke andre hestes signaler.

Visuel kontakt

Synskontakt udgør en væsentlig del af hestes kommunikation. Synskontakt eller mangel på samme kan derfor påvirke adfærden, og i praksis bør heste altid placeres, så de har synskontakt til andre heste. Det er dog uklart, hvorvidt tremmer, gitre, net o.lign. påvirker synsfeltet og dermed den visuelle kontakt.

Læs de øvrige artikler i serien

1: Adfærdsforstyrrelser
3: Stimuli og bevægelse
4: Foder.

Nøgleord