Adfærdsforstyrrelser

Når miljøet er utilstrækkeligt ift hestens behov

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Adfærd
  6.  » Hestens adfærd på fold og under opstaldning 1: Adfærdsforstyrrelser

Et hyppigt anvendt argument for at holde heste i enkeltbokse er, at de skal beskyttes mod hinanden. Det paradoksale er, at staldens uhensigtsmæssige indretning ofte påfører hesten fysiske skader eller unormal adfærd.

Adfærdsforstyrrelser ses oftest hos heste der tilbringer lang tid i enkeltbokse.

/ Dorte Rebbe

Adfærd hos opstaldede heste

Den traditionelle opstaldningsform opfylder ikke hestens adfærdsmæssige behov. I flere undersøgelser af adfærden hos rideheste opstaldet i enkeltbokse har det vist sig, at ca. 30 – 40% af hestene lider af adfærdsforstyrrelser under en eller anden form feks. krybbebidning, luftslugning, vævning, æden i træværket, forøget aggression eller ”depression”.

Depression er et vanskeligt symptom, fordi det er mere “anonymt”; – forstået på den måde at hestene ikke gør sig bemærket i samme grad, som hvis de f.eks. væver.

Kronisk frustration pga. miljøets utilstrækkelighed er de væsentligste årsager til udvikling af adfærdsforstyrrelser. Samtidig er gennemsnitslevealderen for brugshesten meget lav; – kun ca. 40 % af ridehestene bliver ældre end 7 år. Mange heste aflives pga. skader direkte relaterede til opstaldningen og brugen.

Avleren og hesteejeren

Udover de velfærdsmæssige konsekvenser for hesten ved blive få skader af psykisk og fysisk karakter, er der  følelsesmæssige, tidsmæssige og økonomiske omkostninger for ejeren ved at have en hest med en lidelse. Som avler er det utilfredsstillende, hvis forventningerne til afkommet ikke indfries.

For rytteren er det ligeledes et spørgsmål om indfrielse af forventninger. Der bliver lagt helt utrolig meget tid i både pasningen og træningen af hesten. Den bliver måske redet op og gjort klar til konkurrence. Mange heste og for den sags skyld også ryttere udvikler således ikke det potentiale, de besidder; – og det er for ærgerligt.

Miljøet påvirker hestens adfærd

For at få indblik i miljøets indvirkning på hestens adfærd kan adfærden observeres under forskellige forhold. Ved at observere og registrere hestens adfærdsrepertoire gennem flere døgn, er det muligt at kortlægge adfærden og opstille et såkaldt “time budget”, som angiver adfærdsytringernes kvantitative fordeling som gennemsnit over 24 timer. Ved hjælp af time budgets bliver det muligt at vurdere i hvor høj grad adfærden påvirkes af det givne miljø. Time budgets er derfor et godt “værktøj”, når hestens adfærd og miljø skal vurderes.

Valg af staldsystem

Der er mange faktorer, som skal overvejes i forbindelse med et staldanlæg. På den ene side er der de adfærdsmæssige krav som social kontakt, miljøstimuli, bevægelsesfrihed samt lys og luft. På den anden er der de opstaldningsbetingede restriktioner som økonomiske forhold, arbejdsforbrug og pladsforhold.

I praksis er der derfor tale om en balance, hvor alle faktorer skal overvejes og vurderes i forhold til hinanden. I de følgende artikler belyses hestens adfærdsmæssige behov samt de væsentligste miljøkrav der skal opfyldes for at sikre et naturligt adfærdsmønster.

Læs de øvrige artikler i serien

2: Sociale behov
3: Stimuli og bevægelse
4: Foder.