Bedre hestevelfærd

med miljøstimuli og bevægelsesfrihed

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Adfærd
  6.  » Hestens adfærd på fold og under opstaldning 3: Stimuli og bevægelse

Både ophold på fold og på stald kan gøres mere spændende for hesten. Social kontakt til andre heste, legetøj på folden og i boksen gør en forskel for hestens velfærd. Og så er motion med fri bevægelse – ud over træningen – vigtig. Læs her hvorfor.

/ Dorte Rebbe

Miljøstimuli er vigtigt for heste

Miljøstimuli defineres som “den ydre påvirkning af sanser, som medfører en sanseoplevelse”, og disse påvirkninger er særdeles vigtige for hesten. Mangel på miljøstimuli er hyppigt forekommende under traditionelle opstaldningsformer og er formentlig den største årsag til adfærdsproblemer.

Forebyg adfærdsproblemer

Ift. at forebygge adfærdsproblemer er det vigtigt, at hesten stimuleres i mere end blot den tid, hvor vi beskæftiger os med den. For har en hest først fået et adfærdsproblem kan det være meget vanskeligt og oftest umuligt at fjerne en problemet igen, når det først er etableret som en del af hestens adfærdsmønster.

I praksis ér det muligt at tilgodese hestens behov for miljøstimuli og hermed forebygge adfærdsproblemer, og det er vigtigt at det sker så tidligt i opvæksten som muligt.

Hvordan optimeres hestens miljø?

Mange staldvinduer kan ændres, så de kan åbnes, og hesten kan få udsyn (og frisk luft). Desuden er det i nogle tilfælde muligt at placere ovenlysvinduer, som gør det nemmere for hesten at få synskontakt og følge med i staldaktiviteterne.

“Legetøj” er en anden men kunstig miljøstimuli, som kan være grene, bildæk mm. som kan ligge på folden eller i løsdriften. Det kan være gamle plastikdunke ophængt i boksen eller gamle koste opsat forskellige steder, som den kan klø sig på. Alt sammen detaljer som kan være af stor betydning.

Hestens mulighed for bevægelse

Ringe bevægelsesfrihed er i direkte strid med hestens adfærdsmæssige behov. Under naturlige miljøbetingelser tilbagelægger hesten betydelige afstande i forbindelse med fødesøgning, den er i bevægelse i ca. 16 timer/dag. Selv når den ikke behøver dette for at få sulten stillet, er der stadig et basalt behov for bevægelse, som motiverer den til at gå, at træne de forskellige gangarter og søge mod nye områder. Derfor kan bevægelse registreres som et basalt behov for hesten.

Enkeltbokse hæmmer bevægelsesfriheden

Opstaldning i enkeltbokse i det meste af døgnets timer opfylder ikke dette behov, og træningen i sig selv er oftest utilstrækkelig og af en anden karakter, end hvis hesten selv kunne vælge. Løsdriftssystemer under en eller anden form opfylder i langt højere grad behovet for bevægelse og er derfor en potentiel løsning på dette problem.

Leg styrker hestens fysik

Gennem leg etableres og styrkes de sociale bånd i flokken men samtidig styrkes også individets fysik. Regelmæssig leg øger blodcirkulationen til organerne og det neuromuskulære system, og er derfor vigtig for en optimal udvikling af hesten. Utilstrækkelig motion medfører forstyrrelser i blodcirkulationen, manglende elasticitet i sener og ledbånd samt svage led, hvorved risikoen for træningsskader øges.

Læs de øvrige artikler i serien

1: Adfærdsforstyrrelser
2: Sociale behov
4: Foder.

Får hesten selv lov at vælge, hvor meget den bevæger sig på en dag, kan den nemt tilbagelægge 10-12 km, når folden har en vis størrelse.

/ Dorte Rebbe