Undgå smitte med Corona

Forhold du bør kende som hesteejer

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Avl
  6.  » Adfærd i stalden og pasning af heste i en Corona-tid

Sådan forholder os til corona, covid19

Covid19 medfører særlige forholdsregler for alle danskere og dermed også for hesteholdere. I det følgende skitserer Seges, hvordan de tolker, at vi som hesteholdere bør forholde os i situationen.

Brug din sunde fornuft, følg myndighedernes aktuelle anbefalinger og hold dig løbende orienteret om ændringer i anbefalingerne. Den overordnede udmelding fra myndighederne er, at vi skal begrænse tæt kontakt med hinanden. Det vil altså sige, at hvis en aktivitet indebærer, at vi er sammen med andre, så skal vi tage vores forholdsregler.

Forholdsregler mod Covid 19

Uanset hvor vi befinder os, er der nogle generelle forholdsregler, som vi bør overholde, hvilket bl.a. omfatter, at vi holder en høj grad af håndhygiejne, samt at vi holder en afstand på 1-2 meter, når vi er sammen med andre mennesker. Disse forholdsregler er væsentlige at huske på, også i de sammenhænge, hvor situationen fordrer, at vi samles med branchens professionelle fx beslagsmede og dyrlæger. Den bedste måde at vise hensyn overfor branchens fagpersoner er at minimere den tætte kontakt, hvor det er muligt. Det er eksempelvis ofte en mulighed, at beslagsmeden selv klarer vores heste, og med de rette forholdsregler omkring afstand og hygiejne klares besøget fra dyrlægen også.

Adfærd i stalden og pasningen af hestene

Hestene skal naturligvis passes, også i denne helt særlige situation. Ifølge Dyreværnsloven skal enhver, der holder dyr sørge for, at dyrene behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. I Lov om Hold af Heste præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen.

Begrænsning af smittespredning

Udmeldingen fra myndighederne er, at maksimalt 10 personer må opholde sig på samme sted. Antallet bør dog holdes så lavt som muligt for i højest mulig grad at begrænse smittespredningen. Derfor anbefaler vi, at man søger løsninger, hvor færrest muligt opholder sig i stalden samtidigt. Kan man lave aftaler om at hjælpe hinanden med at få hestene passet, så er det den rigtige løsning. Lav fx skemaer over, hvem der kommer i stalden hvornår, så det undgås, at for mange er på stedet samtidigt – eller find andre løsninger, der tilgodeser behovene i den enkelte stald. Løsningerne bør dog laves ud fra devisen om at så få som muligt er tilstede samtidigt – ikke blot med øje for at holde antallet under 10 personer.

Er du syg, så undlad at tage ud på et opstaldningssted – og du kan jo evt allerede nu drøfte løsninger for, hvordan hestene kan passes forsvarligt i tilfælde af sygdom.

Iagttag i øvrigt de gældende retningslinjer omkring hygiejne og adfærd, også i stalden. Generelle anbefalinger til vores hygiejne og adfærd findes hos Sundhedsstyrelsen.

Avl og bedækning af hopper

Avlssæsonen er så småt påbegyndt, og der melder sig også spørgsmål relateret til bedækning af landets hopper. Langt de fleste aktiviteter omkring bedækning af hopper kan dog gennemføres med et minimum af personkontakt. Vi opfordrer til, at bedækningsprocessen planlægges med netop det formål at minimere personkontakt. Avlshopper kan fx afleveres på hingstestationer uden nogen videre kontakt mellem hoppeejer og hingsteholder, ligesom inseminering kan gennemføres med et minimum af personkontakt.

Ridning og undervisning

Rigspolitiet melder klart ud omkring undervisning i en ridehal. Meldingen er, at en ridehal anses for at være et sted, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, og den skal derfor holdes lukket.

Omkring privates motionering af heste melder Rigspolitiet ud, at heste skal motioneres eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 dage om ugen. Vi kan oplyse om, at Lov om Hold af Heste i den forbindelse præciserer krav om, at enhver hestebedrift har foldkapacitet til de opstaldede heste. Dvs. at alle bedrifter bør kunne opfylde lovkravet om fri bevægelse på fold.

Rigspolitiet vurderer i øvrigt at nogle heste (eksempelvis ungheste og heste med et særligt temperament) ikke kan motioneres ude, og derfor må motionering gerne foretages i en ridehal.

Denne undtagelse for ungheste og heste med et særligt temperament bør nok ikke tolkes ret bredt. Langt størstedelen af alle heste kan gå på fold, og vi tolker således, at det kun er i helt ekstraordinære tilfælde, at denne undtagelse bør anvendes. Dette også set i relation til Rigspolitiets generelle opfattelse af, at en ridehal anses for at være et sted, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, og derfor skal holdes lukket.

Heste på rideskoler

Rideskolers egne heste kan i lighed med stutteriers egne heste motioneres i ridehal. Det præciseres dog fra Rigspolitiets side, at aktiviteterne ikke må have karakter af holdtræning eller undervisning, ligesom forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer fortsat skal overholdes. Læs myndighedernes informationer om coronavirus/COVID-19 her.

Ovenstående råd og vejledning skal opfattes som en hjælp til, at vi kommer bedst muligt gennem en tid med nogle vanskelige udfordringer. Hestefolk er rigtig gode til at samarbejde, og det får vi brug for i den kommende tid. Vi skal sørge godt for vores heste, og samtidig skal vi give top-prioritet til at håndtere corona-udfordringen. Lad os hjælpes ad, så vi alle kommer godt igennem!

Kilde

Seges.dk 21. marts 2020.