Få et kort overblik over de vigtigste adfærdsformer samt de hyppigst forekommende adfærdsproblemer hos heste.

Læs også de øvrige artikler i serien:
1 Hestens naturlige adfærd
3 Indlæringsformer.

Hestens naturlige adfærd i relation til ridning

Jo mere hestens naturlige adfærd, dens adfærdsbehov samt øvrige behov opfyldes, jo større chance er der for, at hesten lever i harmoni med sig selv og sine omgivelser, og jo nemmere er den at omgås og at ride.

Socialadfærd

Der er principielt to aspekter af hestes socialadfærd, dels de positive aspekter, såsom kammeratskab, gensidig hudpleje og leg, dels de negative aspekter, såsom aggression og konkurrence over foder og lign.

For det første er det vigtigt at vide, at en hest har et overordentligt stærkt behov for samvær med andre heste, især fordi det giver dem sikkerhed (opdagelse af naturlige fjender). At holde en hest totalt isoleret fra andre heste burde være forbudt.

Social kontakt betyder øget stimulation af den enkelte hest, således at den er mindre tilbøjelig til at reagere (med frygtreaktion eller med leg) på stimulation under rideturen.

Som rytter eller træner af en hest er det vigtigt at indse, at jo mere vi kan indtage førerhoppens position, jo bedre er vi i stand til at træne hesten. Mennesket skal indtage en dominant position i forhold til hesten, ellers har vi ikke fuld kontrol over den. Men dominansen skal udøves på en måde, som indgyder tillid hos hesten. Dominansen skal ikke “bankes ind i” hesten. Hesten skal adlyde af lyst, ikke af frygt for straf.

Miljø

En hest er fra naturens side ikke skabt til at tilbringe størstedelen af døgnets timer i et lille aflukket rum. Længerevarende ophold i en boks medfører øget belastning af luftveje og dermed øget risiko for hoste og kronisk engbrystighed (emfysem). I dårligt ventilerede stalde er risikoen for sygdom naturligvis større.

Længerevarende ophold i en boks medfører nedsat bevægelse og dermed øget risiko for beskadigelse af bevægeapperatet. Længerevarende ophold i en boks medfører kedsomhed og dermed øget risiko for udvikling af stereotypier som krybbebidning, vævning o.lign.

Aktivitet

Langvarig stilstand og et kortvarigt højt aktivitetsniveau (trav og galop i ridetimen) belaster led og lemmer unormalt og øger risikoen for halthed.

Forfatter: Jan Ladewig, tidl. professor, KU Life.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. ADFÆRD
  6.  » Hestens naturlige adfærd 2: Ridning