Beregn hestens behov for grovfoder

– og du må gerne give den mere 

Få Nyhedsmailen

Få mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fodring
  6.  » Grovfoderberegneren. Dit værktøj til at optimere foderplaner til heste

Prøv vores grovfoderberegner og se om din hest får nok. Betragt mængden som et minimum der opfylder Hestelovens § 20 om tilstrækkeligt grovfoder.

Brug også grovfoderberegneren som værktøj, når du skal planlægge foderforbruget i en periode.

/ Dorte Rebbe

Fodringen tjener flere formål

For det første skal foderet forsyne hesten med den korrekte mængde energi, protein, mineraler og vitaminer samt struktur til sikring af en sund mave-tarmfunktion. For det andet skal foderet tilfredsstille hestens naturlige ædeadfærd, og det er derfor vigtigt, at en vis del af foderet består af strukturfoder frem for kraftfoder. Som planteæder er det hestens natur at optage et fiberrigt og tyggestimulerende foder for at opretholde en konstant velfungerende fordøjelseskanal.

Mange fordøjelsesrelaterede sygdomme er primært forårsaget af ubalance i den mikrobielle omsætning i stortarmen fx for ringe indtag af grovfoder og/eller for meget stivelsesholdigt foder og/eller for ringe vandoptagelse. Stivelsesholdigt foder kan klassificeres som kraftfoder (i modsætning til grovfoder) og kan fx bestå i havre eller andre kornprodukter, melasse eller lignende.

Grovfoderet er så vigtigt for hestens fordøjelse, at det er inkluderet i Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste med en selvstændig paragraf:

§ 20, stk 2

Hestes foderration skal indeholde tilstrækkeligt strukturfoder

Læs: Grovfoder

Hvad er så tilstrækkeligt?

§ 20 er formuleret således at hestens foderration skal (ikke bør) indeholde tilstrækkeligt grovfoder. Derfor er der sat en nedre grænse for, hvad der i lovmæssig forstand er tilstrækkeligt. Ellers er det jo ‘elastik i metermål’.

I forarbejderne til loven er både anvendt mangeårige erfaringer fra dyrlæger og fagfolk samt forskning som angiver 1 kg tørstof / 100 kg legemsvægt / døgn som minimum for at sikre en sund fordøjelse. Det kan omregnes til kg foder fx 1,2 kg almindeligt dansk hø eller 2 kg wraphø / 100 kg legemsvægt. Ved denne minimumstildeling af grovfoder mindskes hyppigheden af fordøjelsesproblemer og -sygdomme betragteligt, forudsat at grovfoderets hygiejniske kvalitet er i orden.

I forarbejderne til loven er både anvendt mangeårige erfaringer fra dyrlæger og fagfolk samt forskning som angiver 1 kg tørstof / 100 kg legemsvægt / døgn som minimum for at sikre en sund fordøjelse. Det kan omregnes til kg foder fx 1,2 kg almindeligt dansk hø eller 2 kg wraphø / 100 kg legemsvægt. Ved denne minimumstildeling af grovfoder mindskes hyppigheden af fordøjelsesproblemer og -sygdomme betragteligt, forudsat at grovfoderets hygiejniske kvalitet er i orden.

Blot en anbefaling?

Nej, en paragraf er ikke en anbefaling men et lovmæssigt krav. Derfor anvendes ovenstående regler i Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol. Ved overtrædelse af lovgivningen kan hesteejere risikere indskærpelse, påbud, politianmeldelse eller bødeforlæg.

Giv gerne mere grovfoder

’Minimum’ skal tolkes som lige akkurat tilstrækkeligt. Man må altid gerne tildele mere grovfoder end minimumsrationen. Det er som udgangspunkt kun godt for hesten, men husk at optimere foderplanen, så hesten ikke bliver for fed.

Bestemmelse af tørstofprocent

Har du brug for en vejledning til at bestemme tørstofindholdet, så følg dette link.

Referencer