Tillært hjælpeløshed

tager gålysten fra hesten

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Ridesport
  6.  » Uskøn eller sympatisk ridning? Tillært hjælpeløshed eller gålyst?
Når vi taler om hestens velfærd og adfærd, støder vi fra tid til anden på begrebet ’tillært hjælpeløshed’. Hvad betyder det, og hvad kan du gøre, hvis din hest ‘er ramt’?

Rideteknik

Hvordan blev din hest redet, før du fik den? Er der lagt en korrekt grundridning i den? Tillært hjælpeløshed ses ofte hos heste der fx har været forholdt via tøjlen, forceret i gangarter, presset udover dens kapacitet, som har følt smerte fra fx sporer, har for stramt næsebånd eller et skarpt bid, der er blevet brugt for kraftigt eller for hyppigt.

Smerter eller ubehag

En hest som føler smerte (eller stærkt ubehag) gentagne gange uden mulighed for at undgå det vil den over tid komme i en tilstand af ’tillært hjælpeløshed’. Det betyder, at hesten gradvis er blevet tilvænnet smerten/ubehaget og ikke længere reagerer på den stimulus som forårsager den/det. Det kan fx føles som ”hård mund” eller ”døve sider”, hvor den ikke længere reagerer på rytterens signaler

Når hesten ikke reagerer følsomt på rytterens signaler, er der grund til bekymring. Tænk på det som en langvarig stresspåvirkning som over tid kan give fysiske problemer som kolik og mavesår.

Konfliktadfærd

Før det sker vil den have vist større eller mindre grad af konfliktadfærd fx “hård i munden”, spændinger under bevægelse, sænket ryg, halepisken, urolige ører. Der er stor forskel på hestes ‘tærskel’ for ubehag og smerte og dermed også på, hvornår de demotiveres og mister gålysten.

Kolik og mavesår

Kan hesten ikke opnå frihed fra smerten, vil den fx udvikle en ”hård mund” eller ”døve sider”, hvor den ikke længere reagerer på rytterens signaler dvs tillært hjælpeløshed og manglende “gålyst”. Tænk på det som en langvarig stresspåvirkning som over tid kan give fysiske problemer som kolik og mavesår.

Hvis du får øje på signaler på tillært hjælpeløshed, demotivation og manglende “gålyst” hos din hest, så er første trin i problemløsningen at finde årsagen. Problemet løses ikke ved at ”sparke hårdere”, bruge hjælpemidler som glidetøjler eller skifte bid.

Søg hjælp fra en professionel træner der praktiserer sympatisk ridning med fokus på hestens signaler. Grebet rigtigt an, kan omskoling af hesten give den gålysten tilbage, så den igen bliver lydhør for dine signaler. Så bliver det en fornøjelse for både rytter og hest og motiverende at se på for andre.

/ Dorte Rebbe

Tags