Ved International Society for Equitation Science (ISES) konference i 2014 præsenterede Andrew McLean spændende tanker om evaluering af den tyske træningsskala under hensyntagen til videnskabelige aspekter. Et indlæg for alle med tanke for hestens velfærd og for retfærdige bedømmelser i sporten.

/ Dorte Rebbe

FEI’s dressurkonkurrencer er baseret på den tyske træningsskala fra 1912 og består af en blanding af subjektive og objektive vurderinger. Både ryttere og publikum udtrykker dog stor utilfredshed med bedømmelser i dressurkonkurrencer fordi de ofte er meget prægede af subjektive bedømmelser.

Éntydige bedømmelseskriterier gavner både hest og rytter

Dressurens grundlæggende mål er at udvikle hestens fysik og potentiale. Hesten skal blive rolig, smidig, fleksibel, tillidsfuld og villig til at udnytte dens fulde potentiale. Under FEI’s regler indeholder dressurbedømmelser 8 elementer: Præcision, rytme, smidighed, kontakt, bæring, ligeudretning, samling og lydighed.

Objektiv dressurbedømmelse. Nye muligheder udspringer af læringsteorien

Ved International Society for Equitation Science (ISES) konference i august 2014 præsenterede Senior Vice President Andrew McLean en evaluering af den tyske træningsskala under hensyntagen til forskellige videnskabelige aspekter. Han fandt, at der bør ske en vurdering af både subjektive og objektive elementer, som igen skal lede frem til en afdækning af tvetydig og videnskabeligt fejlbehæftet terminologi der i dag forstyrrer bedømmelsesprocessen.

Forbedring af træningsskala med objektive bedømmelser

Andrew McLean finder, at ’elementerne i en uddannelsesskala bør være objektive og direkte synlige’ og, at ’de bør tillade dommere på en systematisk måde at kunne skelne mellem korrekt uddannelse og fejl. Han ønsker at forbedre den eksisterende FEI træningsskala med principperne i indlæringsteorien som skitseret af ISES. Det kan fx ske ved, at der integreres en objektiv og retfærdig bedømmelsesskala som gør det muligt at vurdere hestens uddannelse.

En justeret evidensbaseret skala vil gøre det muligt at bedømmelserne bliver mere nøjagtige og retfærdige og tænkes anvendt i alle former for hestesport. McLean mener, at bedømmelser og hestevelfærd skal gå hånd i hånd, og at den foreslåede bedømmelsesskala vil forbedre hestens velfærd. Brugen af en mere hestevenlig bedømmelsesskala vil bidrage til at løfte kvaliteten i hestesporten, som er truet af inkonsekvent anvendelse af potentielt vage bedømmelseskriterier.

Reference

McLean, Andrew: Objectivity in dressage judging: New horizons that arise from learning theory: ISES Proceedings 2014.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Ridesport
  6.  » Objektiv dressurbedømmelse. Nye muligheder udspringer af læringsteorien