Martingal som hjælpemiddel

ved urolig hånd

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Ridesport
  6.  » Martingalens effekt på tøjletrykket hos ridehesten

Hvad sker der med tøjletrykket, når martingal bruges af uerfarne ryttere, og har martingalen egentlig en berettigelse som hjælpemiddel? Forskere har undersøgt disse problemstillinger og her kan du læse, hvad de konkluderede.

/ Dorte Rebbe

Tøjler er et alment accepteret hjælpemiddel til at kommunikere med hesten. Tryk og løsnen af tøjlerne er afgørende i hestens læringsproces, og et stabilt tøjletryk med hesten til biddet er grundlæggende for at understøtte effektiv træning.

Ekstra udstyr f.eks. martingal og indspændingstøjler bruges ofte til at påvirke hestens adfærdi forhold til at få kontrol over hestens hovedposition og / eller til at forbedre sikkerheden for rytteren. Brugen af sådant udstyr er potentielt generende for hesten og kan give anledning til bekymring, hvis det anvendes uhensigtsmæssigt og dermed kompromitterer hestens velfærd.

Martingalen som hjælpemiddel

Forskere fra Duchy College bla. Hayley Randle, PhD. og ISES Senior Vice President har undersøgt martingalens effekt på tøjetrykket hos ridehesten. I forhold til uerfarne ryttere udtaler Randle, at ’uerfarne ryttere kan finde det vanskeligt at følge hestens bevægelser og støtter sig ofte til tøjlerne hvilket resulterer i højt tøjletryk og spændinger og frustration hos hesten.

Det høje tøjletryk kan igen føre til konfliktadfærd, men hesten vil i nogen udstrækning vænnes til det over tid og vil i sidste ende udvikle tillært hjælpeløshed’. Formålet med studiet var at undersøge martingalens effekt på tøjetrykket hos hesten redet af begyndere.

Seks uerfarne ryttere red seks heste i tre gentagelser af et forudbestemt program på en 20 m cirkel med skridt, trav i begge retninger samt parade. I løbet af de tre gennemridt blev der lavet tre hest-rytter kombinationer hhv. uden martingal, med en normal martingal med ringe og med en irsk martingal, se fotos. Forskerne brugte tøjletryksmålere til at måle martingalens effekt på tøjletrykket.

Martingalen mindsker ubehag når rytterens hånd er ustabil

Resultaterne viste, at brug af martingal signifikant reducerede tøjletrykket og gav en mere stabil tøjleføring. Resultaterne tyder på, at brug af martingal som hjælpemiddel for uerfarne ryttere kan mindske risikoen for ubehag for hesten og med færre symptomer på konfliktadfærd.

Ved at hindre utilsigtet spænding hos hesten vil det kunne mindske risikoen for tillært hjælpeløshed og på den måde bidrage til bevarelse af velfærden for ridehesten. Forskerne konkluderer, at martingalen har sin berettigelse i det pædagogiske læringsmiljø ift. at bevare velfærden for ridehesten.

Kilde

The effect of martingale attachments on rein tension in the ridden horse. Hayley Randle, Megan O’Neill, ISES 2015.