Det er primært hestens trivsel og beskyttelse af den og hele ridesporten der er kernen i beslutningen om at forbyde glidetøjlerne til events, som er underlagt reglerne i den schweiziske Association for Ridesport SVPS.

/ Dorte Rebbe

Ridesporten har jævnligt været i offentlighedens søgelys men desværre ikke kun i positivt lys. Billeder af heste med bla. glidetøjler efterlader et indtryk hos offentligheden ift. at ridesport handler om tvang og undertrykkelse. Det schweiziske rideforbund tog konsekvensen og forbød brug af glidetøjler pr. 1. Januar 2016.

Det schweiziske rideforbund vil løbende og proaktivt arbejde for at forbedre hestevelfærden, så ridesportens renommé styrkes. En opgave som ridesportens aktører, ryttere og embedsmænd skal løfte sammen.

Glidetøjler tilladt i springkonkurrencer

Tidligere var glidetøjler delvis tilladt i springkonkurrencer, men pr. 1. januar 2016 er der indført et generelt forbud. Men hvorfor har man vurderet, at dette tiltag var nødvendigt? Ridesporten tiltrækker et bredt publikum som ofte består af lægfolk uden god grundlæggende viden om hestens uddannelse og træning. Det er derfor ikke tilfældigt, at en del billeder fra stævner kan irritere seere/tilskuere – uanset om det, de ser er korrekt eller ej.

Kan ridesporten forsvares udfra et dyreetisk synspunkt?

Selv Den Internationale Olympiske Komité diskuterer i ny og næ, hvorvidt de olympiske hestesportsdiscipliner bør afstås af dyreetiske grunde. Dette skyldes, at et flertal af sportsfans har sat spørgsmålstegn ved, om hestesport er dyreetisk forsvarlig.

Dyreværnsloven strammet

I 2014 blev den schweiziske dyreværnslov ændret væsentligt, og rollkur er nu forbudt ved lov (OPA 21g og 21h). En tilskuer uden den fornødne baggrundsviden vil tolke, at en hest påført glidetøjler er under tvang. I den sammenhæng er det uden betydning, om glidetøjlerne anvendes korrekt eller ej, da et reelt vurderingsgrundlag måske ikke eksisterer.

Hans Wyss, direktør for Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV (Den schweiziske version af Fødevarestyrelsen) understreger at med tilpasning af dyreværnsloven bevæger ridesporten sig på en knivsæg. ’De ansvarlige for brug af hesten i ridesporten vil være afgørende for fremtiden.’ Her tænkes der på ridesportens renommé i forhold til offentligheden, tilskuere, medier, sponsorer og andre.

Beskyttelse af hesten og ridesportens image på sigt

Springudvalget har besluttet, at forbuddet skal være generelt, så glidetøjler ikke længere kan benyttes i tests, på opvarmningsbanen, springbanen eller til prisoverrækkelse. Ændringen blev omhyggeligt analyseret af reglementskommissionen og endelig godkendt med virkning fra 1. januar 2016. Springudvalget begrundede ændringen med ændret retsgrundlag i Schweiz og offentlighedens øgede fokus på anvendelse af dyr i forbindelse med sport. Et billede af tvang og pres sender forkerte signaler og skader ridesporten image. Hvis der ikke dæmmes op for at ridesportens image skades yderligere, vil ridesporten på sigt ’uddø’. Her er hele den schweiziske hesteverden ansvarlig og kalde på arbejde for hestevelfærd og forbedring af ridesportens renommé.

Kilde

Der Schweizerische Verband für Pferdesport SVPS. Pressemeddelelse, 19. oktober 2015.

Modelfoto 1 – topfoto: Hestens hoved er foran lodret, når glidetøjler anvendes korrekt.

Modelfoto 2 – lille foto herover: Hestens hoved er bag lodret, når glidetøjler anvendes forkert.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. RIDESPORT
  6.  » Hestevelfærd og ridesportens renommé. Glidetøjler forbudt i Schweiz