Der er mange ryttere med forskellige former for handicap, der har stor glæde ved ridning. De nyder oplevelsen og samværet med hesten. Samtidig forbedres deres motorik i en grad, at det både kan ses og mærkes!

I nogle situationer kan man få tilskud til at dyrke handikapridning. Her er nogle generelle regler, men der kan forekomme afvigelser fra disse regler i de enkelte regioner:

I henhold til Sundhedsministeriets bekendtgørelse om tilskud efter sygesikringsloven til fysioterapeutisk behandling, kan der ydes vederlagsfri fysioterapi til personer med fysisk handicap.

Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi gives efter lægehenvisning til handicappede, hvor det fysiske handicap skyldes en varig ( langvarig ) lidelse, der henhører under en af de nedenfor beskrevne handicapgrupper.

Handicapgrupper omfattet af ordningen:

Medfødt eller arvelig lidelse

som f.eks blødersygdom, cystisk fibrose, knogleskørhed (osteogenesis imperfecta), muskelsvind, rygmarvsbrok (spina bifida), spastisk lammelse (cerebral parese), Spielmeyer-Vogts syndrom m.fl.

Erhvervede neurologiske lidelser

som f.eks. polio, dissemineret sclerose, muskelsvindsygdomme, parkinsonisme, para-/tetraplegi, følger efter polyradiculitis, og andre neuropatier samt vaskulært betingede neurologiske lidelser (apopleksi m.fl.).

Fysiske handicap som følge af ulykke

herunder para-/tetraplegi efter læsion af rygmarven, større amputationer etc. (Det bemærkes, at personer med følger efter fjernelse af bryst/ablatio mammae ikke er omfattet af ordningen).

Nedsættelse af led og/eller muskelfunktion

som følge af inflammatoriske gigtlidelser som f.eks. kronisk leddegigt (rheumatoid arthritis), psoriasisgigt, Mb, Bechterew m.fl.

Øvrige handikap

For personer som ikke er omfattet af sygesikringsoverenskomsten, findes der andre muligheder for handicapridning, f. eks.:

  • Kompenserende specialundervisning for bevægelseshæmmede, blinde og svagtseende
  • Ridning for børn og unge under 18 år med tilskud efter § 23 i Lov om Social Service.
  • Ridning under forskellige ordninger, der er helt eller delvist betalt af kommunen.

Endvidere er der mulighed for den enkelte rytter at søge tilskud efter §28 i serviceloven og §82 i lov om aktiv socialpolitik, og der kan være tilskud til kørsel, ledsagerordning, rideudstyr m. v.

Få mere at vide hos din kommune eller på ridecentre der tilbyder handikapridning eller terapiridning.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Ridesport
  6.  » Handikapridning. Kan du få tilskud?