På baggrund af en undersøgelse foretaget af Dansk Ride Forbund har bestyrelsen indført, at der pr. 1. januar 2018 skal være minimum 1,5 cm i diameter mellem hestens næsebånd og dens næseryg.

I undersøgelsen registrerede man bidtyper og næsebånd kombineret med målinger af næsebåndets stramhed samt kontrol af sår og blod i hestens mundvige (mundlæsioner). Der blev fundet en andel af heste med mundlæsioner, heraf flest dressurheste.

Der blev fundet en meget tydelig sammenhæng mellem næsebåndets stramhed og forekomsten af mundlæsioner. Jo strammere næsebåndet var, jo flere mundlæsioner blev der registreret. Overraskende var det, at ekvipager på højere stævneniveau havde en højere forekomst af mundlæsioner end ekvipager på lavere stævneniveau.

Som et vigtigt led i målsætningen om at nedbringe frekvensen af mundlæsioner hos stævneheste på alle niveauer er der således indført denne regel for næsebåndets stramhed pr. 1. januar 2018. Resultaterne vil samtidig blive brugt til at uddanne trænere, ryttere og dommere mhp. at kunne vurdere en naturlig aktiv mund på stævneheste og heste i træning.

Rideforbundets officials vil fra 1. januar 2018 kontrollere næsebåndets stramhed på stævnepladserne, hvor der er mistanke om, at næsebåndet er for stramt. Gennem dialog, rådgivning og samarbejde ønsker rideforbundet at sikre, at ridningen på stævnepladserne altid foregår med hestevelfærden i højsædet. Finder officials, at et næsebånd er for stramt, vil rytteren blive bedt om at løsne det iht. reglementet, hvorefter ekvipagen kan deltage i konkurrencen. Nægter rytteren at løsne næsebåndet, eller konstateres gentagen overskridelse af reglerne, vil der blive sanktioneret iht. sanktionssystemet.

Så vidt vides er denne regel den første af sin art i et nationalt rideforbund. Har du kendskab til andre rideforbund der har indført lignende regler, så lad os det gerne vide.

Reglen er et godt tiltag, selvom 1,5 cm ’luft’ formentlig er for lidt. Jeg håber, DRF vil evaluere på, om 1,5 cm er nok til at undgå mundlæsioner.

/ Dorte Rebbe

  1. Forside
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. RIDESPORT
  6.  » Dansk Ride Forbund indført regel for hvor stramt et næsebånd må være