Der er skønt på landet, men der er en række krav og regler som du bør kende. Og gerne inden du etablerer dig.

/ Dorte Rebbe

Drømmer du om landbolivet, om at dyrke grøntsager, avle bier eller holde husdyr, så læs artiklen om, hvordan du kommer godt fra start. Med dit eget landbrug kan du høste jordens goder med respekt for det naturlige kredsløb og bidrage til biodiversitet og bæredygtighed.

Husdyrbrug

I eget dyrehold kan du sørge for dyrenes velfærd og dermed høste den dertil hørende gode kvalitet af produkter fra dyrene.

Kommunen er myndighed på alt form for dyrehold og træffer beslutninger i forhold til reguleringen. Derfor bør du altid først og fremmest henvende dig til kommunen med spørgsmål om, hvad du har mulighed for på din ejendom.

Her på siden kan du få et hurtigt overblik over miljøreguleringen af dyrehold.

Forskel mellem fritidslandbrug og landbrug

En del hobby- eller fritidslandbrug med få dyr reguleres efter Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter.

Grænserne for ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er følgende: 2 køer med tilhørende kalve, 4 stykker andet kvæg, 4 heste med tilhørende føl, 2 søer med opfedning af maksimum 5 slagtesvin, 10 får med lam eller 10 geder med kid.

Man kan også holde op til 30 høns eller 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger.

Regler for lidt større dyrehold

Overvejer du et såkaldt erhvervsmæssigt dyrehold bør du kigge nærmere i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, som blandt andet indeholder regler om indretning af stalde, møddinger og gyllebeholdere.

Du har pligt til at anmelde etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold over grænserne for erhvervsmæssigt dyrehold til kommunen. Større husdyrbrug kræver tilladelse eller godkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.

Arealer til udbringning af husdyrgødning

For erhvervsmæssigt dyrehold skal du ikke alene være opmærksom på indretning af bygningerne. Der skal også være tilstrækkeligt areal til at udbringe husdyrgødningen fra det antal “dyreenheder” som dit dyrehold svarer til.

Dyreenheden er et værktøj til at sørge for harmoni mellem antallet af dyr på et begrænset areal og arealets næringsstofbalance.

Hvad en dyreenhed er og hvordan den opgøres kan du læse mere om i Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Udregning med dyreenheder

I eksemplet er scenariet en ejendom med et areal på 2,5 ha og man ønsker at vide, hvor mange heste man kan holde uden at overtræde Harmonikravet.

Det er tilladt at have 1,4 dyreenheder per hektar og der 2,5 hektar, så ejendommen kan rumme 3,5 dyreenheder:
1,4 dyreenheder/hektar ∙ 2,5 hektar = 3,5 dyreenheder

Der går 2,9 heste på 300-500 kg per dyreenhed, så på 2,5 hektar svarende til 3,5 dyreenheder må man holde 10 heste:
3,5 dyreenheder ∙ 2,9 heste/dyreenhed = 10,2 heste

Lokalisering af dyrehold

Ikke erhvervsmæssigt og erhvervsmæssigt dyrehold må ikke placeres i byzone, sommerhuszone eller landzone udlagt til byudvikling.

Kilde: Miljø- og fødevareministeriet, 2015.

Få personlig og uvildig hesterådgivning

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
  1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
  2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
  3. Modtag besked om aftalt tid
  4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt.

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Landboliv
  6.  » Kom godt fra start med landbruget og nyd landbolivet