Pensionsordning, restskat, for meget indbetalt forskudsskat, arbejdsmarkedsbidrag, fradrag, forskudsopgørelse, gaver, genanbringelse af ejendomsavance, håndværkerfradrag mv.

Få revisorens gode råd til hvad du bør checke op på inden Nytår!

/ Dorte Rebbe

Indbetal restskat/AM-bidrag

og undgå rente- og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2021, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat. Betal senest den 30. december 2021, sidste bankdag i år, og undgå at betale rentetillæg, som ikke er fradragsberettiget.

Fra 1. januar til 30. juni betales dag-til-dag rente. Restskat, der ikke er betalt senest 1. juli pålægges et procenttillæg. Satserne kendes ikke endnu for 2021. Restskat til indregning i 2022 er 21.400 kr.

OBS: Hvis du benytter virksomhedsordningen, kan det være en fordel at vente med at betale din restskat til den 3. januar 2022, hvis du har hævet mere i virksomheden, end du har tjent.

Søg om tilbagebetaling

af for meget indbetalt forskudsskat

Hvis du har betalt for meget i forskudsskat i løbet af 2021, kan du senest 31. december 2021 søge om at få beløbet udbetalt. Du får ikke rente af beløbet, hvis du inden årsskiftet søger om at få det udbetalt. Men mangler du likviditet, kan det være en fordel at søge om udbetaling af skatten fremfor at hæve på kassekreditten.

Indbetal på pensioner

Her er reglerne for, hvor meget du må indbetale i 2021:

  • Alderspension – Max. indbetaling indtil 5 år før folkepensionsalderen er 5.400 kr. mens der fra og med det 5. år før folkepensionsalderen kan indsættes op til 52.400 kr., og der er ikke fradragsret
  • Ratepension – Max. fradrag for 58.500 kr. eksklusive arbejdsmarkedsbidrag
  • Livrente – Fuld fradragsret.

Få fradrag som selvstændig

og betal op til 30 % af overskuddet til en pensionsordning

Du kan indbetale op til 30 % af årets overskud fra virksomheden en pension (livrente)og få fuldt fradrag. Har du f.eks. haft et overskud på 400.000 kr., kan du senest 30. december 2021 indbetale 120.000 kr. med fuld fradragsret.

Tjek forskudsopgørelsen for 2021

og betal den rigtige skat i løbet af året

Kontroller, at de indkomster og fradrag, der er på din forskudsopgørelse er rigtige. Havde du underskud i 2020, men forventer du overskud i 2022, skal din forskudsopgørelse rettes.

Det samme gælder, hvis du regner med, du tjener mindre i virksomheden i 2022 end tidligere. B-skatteraterne fastsættes ud fra de indkomster, du tidligere har haft. Derfor er det vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen.

Fradrag for gaver til velgørenhed:

Få fradrag for gaver mv. op til 17.000 kr.

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan man trække fra i sin skatteopgørelse. Man kan få fradrag for op til 17.000 kr. i 2021. Hvis foreningen kender dit CPR nr., sørger den for at indberette dit bidrag, så du kan få skattefradraget. Du kan også vælge at være velgørende overfor dine ansatte. Du må give dem en julegave for 900 kr., uden at de skal beskattes og med fuldt skattefradrag til dig.

Giv gaver i familien:

Op til 68.700 kr. til dine nærmeste

Hvis du giver gaver til børn og børnebørn på under 68.700 kr. (24.000 kr. til svigerbørn), skal der ikke betales gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person. Hvert barn og barnebarn kan derfor modtage op til 137.400 kr. uden afgift, hvis du er gift. Gaver kan også uden skattemæssige konsekvenser gives til en samlever eller til søskende, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende, når gaven gives.

Genanbringelse af ejendomsavance

Fristen for at genanbringe ejendomsavancer fra 2020 udløber den 31. december 2021. Hvis der skal købes ny ejendom eller afholdes forbedringsudgifter, der skal genanbringes i, skal der være indgået endelig og bindende aftale herom senest den 31. december 2021.

Deling af overskud mellem ægtefæller

Hvis du og din ægtefælle begge deltager ligeligt i driften af landbruget, og I ønsker at dele overskuddet ligeligt, skal I senest den 31. december 2021 meddele SKAT og øvrige kreditorer, at I begge hæfter ligeligt for virksomhedens gæld. Hvis I begge ønsker at indbetale en evt. fortjeneste ved salg af landbruget på en ophørspension, kan det være en fordel at anvende ligedelingsreglerne inden salget.

Service/håndværkerfradrag

Reducer skatten

Du kan få håndværkerfradrag på op til 25.000 kr. inklusive moms for arbejdsløn til grøn istandsættelse samt tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm. (12.900 kr. i 2022). Derud over kan der opnås fradrag for serviceydelser på op til 25.000 kr. pr. person (6.400 kr. i 2022).

Af Eva Christensen, reg. Revisor
Østdansk Landboforening

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HOLD AF HESTE
  6.  » Din økonomi i året der gik. Få revisorens aktuelle råd før Nytår