Retsinformation

Statens juridiske online informationssystem

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Jura, love & regler
  6.  » Retsinformation – Statens juridiske online informationssystem
Få nem adgang til til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. som vedrører hestehold og landbrug fx. landbrugsloven, hegnsloven, mark- og vejfredsloven.

Retsinformation er statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser.

Af interesse for hestefolk kan nævnes landbrugsloven, hegnsloven, mark- og vejfredsloven.

Retsinformation er det eneste juridiske informationssystem, hvor der ikke er nogen, som på forhånd har udvalgt de dokumenter, man har adgang til. Et af formålene med Retsinformation er nemlig at sikre, at der findes et system, hvor borgere, virksomheder og offentlige myndigheder kan få adgang til alle normerende retsforskrifter.

Retsinformation er online og opdateres mindst en gang i døgnet med de dokumenter, Folketinget og ministerierne har indlagt eller ajourført siden sidste opdatering af databaserne.

Det er Folketinget og ministerierne selv, der indlægger og ajourfører egne dokumenter i Retsinformations databaser.

Se mere på Retsinformations hjemmeside.