Få overblik over de regler, som du skal overholde ved hold af heste. 

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste BEK nr 1746 af 30/11/2020 er et godt sted at starte.

Bemærk at der kan være nye regler og love efter at denne artikel er skrevet. Vi gør vores bedste for at opdatere artiklen, men det er altid Dit ansvar at være bekendt med relevant lovgivning, hvis du holder hest. 

/ Dorte Rebbe

Dyreværnsloven

Ifølge dyreværnsloven skal dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.

Desuden skal den, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.

De rum og arealer, hvor dyr holdes, skal indrettes, så dyrenes behov tilgodeses, herunder at de har fornøden bevægelsesfrihed og er beskyttet mod vejr og vind.

Dyreværnsloven indeholder desuden regler om blandt andet aflivning, operative indgreb, fremvisning og salg.

Det Veterinære Sundhedsråd har udtalt sig om, hvorvidt situationer og en given behandling af dyr efter Rådets opfattelse er i strid med dyreværnslovens generelle regler eller ej. Disse udtalelser kan lægges til grund ved en konkret vurdering af en mulig overtrædelse af reglerne.

Regler du skal kende

1. Opbinding, herunder forbud mod opstaldning i spiltov.

2. Indretning af stald, herunder krav til loftshøjde, boksstørrelse, gulve, lys, inventar samt rumfang og staldklima.

3. Adgang til fold, herunder foldstørrelse, foldplan, mulighed for motion i stedet for foldophold samt krav om, at føl og plage skal gå sammen med artsfæller, når de er på fold.

4. Foder og vanding, tilstrækkeligt strukturfoder og fri adgang til frisk drikkevand, dog undtagen ved foldophold på under fire timer.

5. Dagligt tilsyn, også af heste, der går ude, håndtering af syge og skadede heste, samt årligt dyrlægetilsyn i erhvervsmæssige hestehold.

6. Ibrugtagning og træning, hovpleje, uddannelse samt erstatning og forsikring (se også bekendtgørelse om ansvarsforsikring af løsgående heste).

Regler for udegående heste

Heste må kun gå ude i mere end 12 timer i vinterperioden eller i perioder med vinterlignende vejr, når en række krav er opfyldt:

1. Hesten skal have udviklet et tæt og kraftigt hårlag.

2. Hesten skal være ved godt huld og have adgang til læskur eller bygning med et tørt, strøet leje.

3. Arealet i læskuret/bygningen skal mindst være (2 x hestens stangmål)ˆ2 for hver af de første fire heste og (1,7 x hestens stangmål)ˆ2 for hver af de efterfølgende heste.

4. Der skal hele tiden være adgang til frisk drikkevand.

5. Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed, også under optagelse af foder og drikke.

​Vinterperioden vil typisk være december, januar og februar. Perioder med vinterlignende vejr ses også ofte i månederne november og marts, men uanset kalenderen skal dyr beskyttes i overensstemmelse med deres behov. Regn, slud og blæst er mere generende for dyrene end sne og frost. Her kan du læse mere om udegående heste.

Regler for stutterier og slagteheste

Du skal overholde reglerne for landbrugsdyr, hvis du har heste i stutteri eller heste, der skal bruges til slagtning.

Reglerne i bekendtgørelsen om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr gælder for hold af ‘landbrugsheste’. Det vil sige heste i stutterier og heste, der holdes med henblik på slagtning.

Der er efter Fødevarestyrelsens opfattelse tale om et stutteri, når der holdes fire eller flere følhopper.

Reglerne indebærer bla, at der skal føres optegnelser over medicinanvendelse samt over heste, der dør eller aflives. Der er også regler om optegnelser over medicinanvendelse for andre heste.

Brændemærkning af heste

I Danmark er det ulovligt at brændemærke heste.

God dyrevelfærdspraksis for heste

En arbejdsgruppe med dansk formandskab, der blev nedsat på frivilligt initiativ under EU Platformen for dyrevelfærd, har udarbejdet retningslinjer for god dyrevelfærdspraksis for hold, pasning, uddannelse og brug af heste.

Formålet med retningslinjerne er at fremme god hestevelfærd i EU og så vidt muligt også globalt. Retningslinjerne er først og fremmest tænkt som et værktøj for relevante personer og organisationer i lande, der ikke har lovgivning om dyrevelfærd for heste. Da vi i Danmark har en sådan lovgivning, skal retningslinjerne ses som et supplement til gældende lovgivning om dyrevelfærdsmæssige mindstekrav til hold af heste.

Lovstof

Få personlig og uvildig hesterådgivning

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
  1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
  2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
  3. Modtag besked om aftalt tid
  4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt.

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Hestevelfærd. Hvilke regler gælder for hold af heste?