Foder som markedsføres i Danmark skal være mærket på dansk, for køberen har krav på at kunne læse produktoplysninger og om anvendelsen på sit eget sprog.

Mellemhandlere har også ansvar for, at indført og importeret foder, som de forhandler, er mærket på dansk.

Fødevarestyrelsen understreger, at foder som markedsføres i Danmark skal være mærket på dansk, (se ad. 1). Køberen, har krav på at kunne læse oplysninger om produktet og dets anvendelse på sit eget sprog. Mellemhandlere har ansvaret for, at indført og importeret foder, som de forhandler, er mærket på dansk. Fødevarestyrelsen har fokus på virksomhedens procedurer (se ad. 2) til sikring af korrekt mærkning.

I nogle tilfælde er det en fodervirksomhed, i en anden medlemsstat, der mærker foderet på dansk. I andre tilfælde påfører den danske virksomhed, der indfører foderet, dansk mærkning.

Virksomhedens kvalitetskontrolplan

Hvis en mellemhandler mærker indkøbt foder under eget firmanavn, bliver virksomheden mærkningsansvarlig. Det samme gælder, selvom virksomheden blot oversætter den udenlandske mærkning til dansk. Det betyder, at virksomheden er ansvarlig for, at de oplysninger om varen, der står på etiketten/følgesedlen, er korrekte. Dette skal kunne dokumenteres ved virksomhedens skriftlige kvalitetskontrolplan (se ad. 3), der bl.a. skal omfatte prøveudtagning og analyser af foderet.

Ligegyldigt hvilken model fodervirksomheden vælger, er det altid den danske forhandler, der har ansvaret for kun, at sælge foder, som er mærket på dansk. Ledere af fodervirksomheder med ansvar for detail- eller distributionsaktiviteter, skal altid bidrage til at sikre, at mærkningskravene er opfyldt. Det fremgår af markedsføringsforordningen, der skal anvendes fra 1. september 2010.

Foder fra non-EU lande

Foder importeret fra lande udenfor EU, skal markedsføres af en etableret, registreret repræsentant i EU (se ad. 4). Det betyder, at den mærkningsansvarlige kun kan være en fodervirksomhed i EU.

1) Jf. § 19 stk. 2 i Foderbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 1177 af 11. oktober 2007 om foder og foderstofvirksomheder, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 70 af 22. januar 2010 og artikel 14 stk. 1 i markedsføringsforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder som senest ændret ved Kommissionens forordning (EU) Nr. 1017/2017 af 15. juni 2017).

2) Artikel 5, stk. 2 og artikel 6 i foderhygiejneforordningens (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 141/2007 af 14. februar 2007).

3) Foderhygiejneforordningens bilag II.

4) Foderbekendtgørelsens § 15 og markedsføringsforordningens art. 15, b.

Kilde

Miljø- og  Fødevareministeriet | Fødevarestyrelsen.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. JURA, LOVE & REGLER
  6.  » Hestefoder skal mærkes på dansk