1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Viden
 4.  » 
 5. Jura, love & regler
 6.  » Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse forenklet

Den nye bekendtgørelse træder i kraft 15. januar 2018 og indeholder flere ændringer af kravene til krydsoverensstemmelse. Blandt andet forenkles krav om landmænds anvendelse af medicin samt den løbende indberetning til CHR for besætninger med får og geder.

Udgået

Krav om løbende indberetning til CHR fra fåre- og gedebesætninger

I dag skal du indberette til CHR inden 7 dage, efter du har flyttet får og geder. Det skal du fortsat, men fra 2018 vil overtrædelser af dette ikke længere medføre en overtrædelse af krydsoverensstemmelsesreglerne. I den nye bekendtgørelse har Landbrugsstyrelsen i stedet indført et krav om, at du årligt skal indberette det samlede antal får eller geder til CHR. Dermed udgår krav 2.5, delkrav 1 om indberetning inden 7 dage fra flytning, mens Landbrugsstyrelsen indfører et nyt delkrav om årlige indberetninger til CHR.

Forenklet:

Udformningen af kravene om landmænds anvendelse af medicin

Kravene om, at dyr og produkter fra fødevareproducerende dyr ikke må indeholde restkoncentrationer af lægemidler, udgår af den nye bekendtgørelse. Det drejer sig om krav 2.14, delkrav 3, 5 og 6. Hvis der bliver fundet restkoncentrationer i dyr eller produkter, vil det i stedet være en overtrædelse af delkrav 2, som beskriver dine forpligtelser til at dokumentere, at du ikke leverer dyr og produkter, der indeholder restkoncentrationer af lægemidler. Læs om baggrunden for ændringen i høringsnyheden.

Landbrugsstyrelsen tilretter løbende reglerne for krydsoverensstemmelse

Ifølge EU-reglerne er det et krav, at en række specifikke nationale bestemmelser bliver underlagt reglerne om krydsoverensstemmelse. Landbrugsstyrelsen arbejder med at sikre, at de nationale bestemmelser bliver skrevet korrekt ind i krydsoverensstemmelsesreglerne, og at det hverken bliver mere eller mindre, end EU-reglerne kræver.

Landbrugsstyrelsen har opdateret vejledningen om krydsoverensstemmelse med de nye krav.

Fakta: Ændringer i bekendtgørelsen

Landbrugsstyrelsen indfører følgende nye krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 2.5, nyt delkrav 5:
”Ejeren eller den besætningsansvarlige skal sørge for, at det samlede antal får eller geder i besætningen skal være indberettet til CHR inden for det seneste år.”

Landbrugsstyrelsen ophæver følgende krydsoverensstemmelseskrav:

Krav 2.5, delkrav 1

”Ejeren eller brugeren af en fåre- eller gedebesætning skal sikre, at flytninger til stadighed er registreret i CHR. Følgende oplysninger skal registreres i CHR senest 7 dage efter, at flytningen har fundet sted:

 1. Antallet af flyttede får eller geder.
 2. Dato for flytningen.
 3. Afhænderen af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvortil dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er udført, registreres modtagerlandet i stedet for besætningsnummeret for modtagerbesætningen.
 4. Modtageren af dyr skal indberette eget besætningsnummer samt besætningsnummer for den besætning, hvorfra dyret eller dyrene er flyttet. Hvis dyret eller dyrene er indført til Danmark, registreres afsenderlandet i stedet for besætningsnummeret for afsenderbesætningen.”

Krav 2.14, delkrav 3

”Fødevareproducerende dyr, der indeholder restkoncentrationer af et tilladt lægemiddel, som overstiger den fastsatte maksimalgrænseværdi, må ikke leveres til slagtning eller til marked for slagtedyr.”

Krav 2.14, delkrav 5

”Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, herunder kød, mælk, æg og honning, må ikke markedsføres, sælges, overdrages, forarbejdes eller anvendes til konsum, hvis de:

 1. indeholder restkoncentrationer af et tilladt veterinært lægemiddel over den fastsatte maksimalgrænseværdi, eller
 2. indeholder rester af stoffer, der stammer fra ulovlig behandling.”

Krav 2.14, delkrav 6

”Produkter, som stammer fra fødevareproducerende dyr, der har været behandlet i strid med punkt 2 må ikke markedsføres, sælges, overdrages eller forarbejdes med henblik på konsum.”