Afstandskrav

 i relation til miljø og naboskel

Få mer'

info om landboliv, deltidslandbrug og selvforsyning
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Jura, love & regler
  6.  » Afstandskrav i relation til miljø og naboskel

Definition af Afstandskrav

Afstandskravet angiver den afstand i meter der som minimum skal være fra stalde, møddingspladser og markstakke og til fx. vandløb, vandforsyning, naboskel, egen og nabobeboelse, levnedsmiddelvirksomhed samt offentlig og privat fællesvej samt byzone.

Stalde, møddingspladser og markstakke skal overholde følgende afstandskrav:

  • 50 meter fra byzone- og sommerhusområder samt områder i landzonen udlagt til boligformål
  • Læskure, fodertrug, drikkekar i folden skal placeres mindst 50 meter fra nabobeboelse.

Kommunen kan i nogle tilfælde dispensere fra afstandskravene.

Disse informationer gives uden ansvar, idet der kan være nyere lovgivning som erstatter den.

Du er til enhver tid selv ansvarlig for brugen af disse informationer og for om dit hestehold overholder gældende lovkrav.

Tags