Staldindretning

Kan den gamle staldbygning blive til en god hestestald?

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. Forside
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Staldindretning. Kan den gamle staldbygning blive til en god hestestald?

Er din eksisterende hestestald hensigtsmæssigt indrettet ? Opfylder stalden lov om hold af heste? Hvilke muligheder rummer bygningen reelt ift. dine ønsker?

/ Dorte Rebbe

Staldindretningen i ældre landbrugsbygninger er ofte både utidssvarende og uhensigtsmæssig! Når du skal indrette din hestestald er der mange traditioner. Men ofte er der også mange muligheder for mere alternative indretninger – også hestestalde der ikke koster en hel bondegård!

Der kan være begrænsninger pga. bygningens rammer, jordens arronderingsforhold, gulvarealets størrelse, bygningens tidligere anvendelse, byggetilladelser og mange andre faktorer. Skal du bygge helt nyt, er du ikke bundet af de eksisterende rammer som hvis du skal indrette hestestald i en eksisterende bygning.

Under alle omstændigheder er det meget væsentligt, at alle faktorer kommer med i din langtidsplanlægning! HorseConsult kan hjælpe dig igang med planlægningen – uanset om du tænker traditionelt eller ønsker alternative opstaldningsformer.

Få en konsulent på besøg og få afdækket mulighederne.