Jeg har part i en hest, og mit rideudstyr har været opbevaret sammen med ejerens rideudstyr i sadelrummet på opstaldningsstedet. Nu har der været tyveri i sadelrummet og meget udstyr blev stjålet bla mine næsten helt nye ridestøvler.

Ejeren har tilbudt at kunne “tage mine støvler med” ind over sin forsikring. Nu viser det sig dog at det er usikkert, om forsikringen vil udbetale nogen erstatning overhovedet. Jeg står derfor til at miste et par helt nye støvler.

Har jeg nogen mulighed for at kræve, at ejeren personligt skal dække for mine støvler, eller er pengene bare tabt?

Håber meget at I kan hjælpe mig, da det er rigtig træls.

/ Mvh Mia V.

Kære Mia

Når tyveriet sker fra forsvarligt aflåste bygninger med lukkede og tilhaspede vinduer, er der tale om indbrudstyveri. Det er en betingelse for erstatning, at tyven har skaffet sig adgang på unormal måde fx brudt dør eller vindue op eller brugt en dirk eller en falsk nøgle.

Simpelt tyveri

Al anden form for tyveri kalder forsikringsselskaberne simpelt tyveri. Der er tale om simpelt tyveri i de tilfælde, hvor tyven fx kan kravle ind ad et åbent vindue, eller hvor tyven stjæler din pung, uden at du bemærker det. Ved simpelt tyveri er der begrænset dækning. Fx bliver penge, smykker samt guld- og sølvting ikke erstattet, og for andre tyvetækkelige ting – i policen betegnet som særligt privat indbo – gælder, at der maksimalt bliver erstattet med 10 pct. af forsikringssummen. Hvordan netop din forsikring dækker simpelt tyveri, må du læse i dine egne forsikringsbetingelser.

Normalt er sportseffekter og lignende omfattet af din private indboforsikring. Også i den situation hvor det er opbevaret hos en anden eller på en rideskole eller lign. Dog har mange forsikringsselskaber en begrænsning i dækningen ved opmagasinering.

Krav  mod ejeren

Såfremt du ønsker at gøre et krav gældende mod ejeren, må du bevise, at ejeren har handlet culpøst, hvilket jeg har svært ved at vurdere ud fra sagens oplysninger. Hvis du har været fuld vidende om forholdene på stedet om opbevaringen, vil der kunne blive tale om ”accept af risiko” eller ”egen skyld”, hvorfor det efter min overbevisning vil være svært at rejse et krav mod ejeren – med mindre ejeren fx har sat støvlerne udenfor en aflåst ejendom eller lign.

Med venlig hilsen
Advokat Allan Sørensen

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HOLD AF HESTE
  6.  » Rideudstyr stjålet fra sadelrum. Erstatning fra forsikring?