Privat hestepension

 Skal indtægten fra bokslejen oplyses til Skat?

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Opstaldning i privat hestepension: Beskatning af indtægt fra boksleje?

Jeg har egne heste samt et par venners heste stående på vores landejendom. Vennerne betaler kun boksleje, indkøber selv foder og klarer alt det praktiske selv.

Vi driver ikke erhverv, og vores heste er alle private, men jeg er i tvivl, om den indtægt jeg får fra bokslejen skal oplyses til Skat mhp beskatning. Hvordan gør jeg det rigtigt?

/ Lilly

Hej Lilly

Al indtægt er som udgangspunkt skattepligtig, det gælder ligeledes boksleje. Så modtager du boksleje, selvom det er fra venner, vil du skulle beskattes af indtægten.

Beskatningen kan ske efter 2 simple modeller. Ved den første model anføres hele indtægten fra bokslejen som anden personlig indkomst på selvangivelsen til Skat. Ved den anden model vil du skulle betragte dig selv som selvstændig erhvervsdrivende og derved opgøre et overskud af virksomhed.

Fordelen ved den anden model er, at der er mulighed for at fratrække udgifter, der vedrører udlejningen. Det vil typisk være en andel af vedligehold af de bygninger, hvor boksene er, men der kan også være andre udgifter. Indtægten fra bokslejen kan således blive nedsat med disse udgifter og bliver derved mindre end ved den første model.

Er du selvstændig erhvervsdrivende skal der føres et regnskab over virksomheden. Det kan godt bare være håndskrevet på et stykke A4 papir eller lavet i et regneark, det skal bare kunne dokumenteres over for Skat, hvordan resultatet af virksomheden er opgjort.

Er den samlede indtægt ved udlejning af hestebokse under 50.000 kr pr år, skal der ikke betales moms af indtægten. Er indtægten over 50.000 kr skal du være momsregistreret og der skal betales moms af bokslejen.

Venlig hilsen
Christine Søgård Bøhm
Økonomikonsulent
Østdansk Landboforening

Tags