Hestekiropraktor Lucy Bounden fra Animalspine.com har erfaret, at mange heste med muskelspændinger i halsen og nakken indtager grovfoder via hø-net. Hun har lavet en kort video, hvor hun forklarer, hvordan hestens muskulatur påvirkes af hø-net.

Hendes råd er altid at fodre fra gulvet eller en egnet beholder, hvor hesten stadig kan æde i en naturlig højde. Ikke kun fra anatomisk synspunkt, men også ud fra en mere holistisk tilgang ift. fordøjelse, adfærd og flugtinstinkt.

Overvej også om krybben i boksen hænger i den rigtige højde. Hvad der er den rigtige højde afhænger af den hest, der bruger krybben.

Mange hesteejere vælger i den bedste mening at hænge hø-net højt for at undgå at hesten hænger fast i dem. Det kan imidlertid skabe andre problemer, hvor hesten over tid får muskelspændinger i hals og nakke af den unaturlige position.

Lad altid hesten æde i naturlig højde men husk, at dårlig ridning også kan give hesten en masse spændinger i nakken.

/ Dorte Rebbe

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Hønet kan give hesten spændinger i nakken