Sagen endte i retten som lagde vægt på, at hesten var opstaldet i hestepensionen mod betaling og at hesten ifølge hestepensionen blev fodret fagligt korrekt.

Retten fandt, at det var hestepensionen der skulle bevise, at hestens dødelige sygdom ikke skyldtes utilstrækkelig kontrol af wraphøet.

/ Dorte Rebbe

En hesteejer havde sin hest opstaldet i en hestepension, hvor den pludseligt blev syg af pølseforgiftning (botulisme) og måtte aflives. Sagen endte i retten, hvor hestepensionen blev dømt til at betale hesteejeren erstatning for dyrets værdi samt dennes udgifter til dyrlæge.

Sagen omhandler en hestepension som er dømt til at betale hesteejeren erstatning for hestens værdi samt dennes udgifter til dyrlæge. Det skyldtes, at hestepensionen ikke kunne bevise, at foderet ikke var skyld i, at en hest i deres varetægt blev dødelig syg. Retten fandt, at hestepensionen havde ansvar for dødsfald forårsaget af wraphø. Antageligt indeholdende clostridium botulinum som er et af det mest potente giftstoffer.

Kan hestepensionen gøres ansvarlig for hestens død?

Spørgsmålene i sagen var hvorvidt hestepensionen som havde ansvaret for fodringen, havde fodret hesten med inficeret wraphø, og om det i givet fald havde gjort hesten dødeligt syg.

Forvaringsansvar gælder …

Forvaringsansvar gælder med mindre parterne har aftalt andet. Ved opstaldning af anden mands hest gælder et forvaringsansvar med mindre parterne har aftalt andet. For at få medhold i et erstatningskrav ved domstolene skal den skadelidte normalt bevise, at skadevolder har handlet erstatningsansvarspådragende. Men i et forvaringsforhold gælder at forvareren har bevisbyrden for at sygdom – som hesten har pådraget sig i forvarerens varetægt mod betaling – er forårsaget af en hændelig omstændighed. Forvareren skal altså føre bevis for, at han ikke kan bebrejdes hestens sygdom.

I den aktuelle retssag lagde retten vægt på, at hesten var opstaldet i hestepensionen mod betaling og at hesten ifølge hestepensionen blev fodret fagligt korrekt. Det kom frem, at hestepensionen var bekendt med, at der havde været kvalitetsproblemer med det wraphø, som var blevet tildelt hesten. På den baggrund fandt retten, at det var hestepensionen der skulle bevise, at hestens dødelige sygdom ikke skyldtes utilstrækkelig kontrol af wraphøet.

Hestepension ansvarlig for dødsfald forårsaget af wraphø

Efter rettens vurdering havde hestepensionen ikke løftet bevisbyrden og var derfor erstatningsansvarlig. Det betød, at hestepensionen blev pålagt at betale hesteejeren erstatning for dyrets værdi samt dennes udgifter til dyrlæge. Det er ikke oplyst, om hesten og foderet er undersøgt for botulisme, clostridium botulinum.

Skulle opstaldningskontrakten blot indeholde en ansvarsfraskrivelse?

Et opstaldningssted kan ikke via opstaldningskontrakten fraskrive sig erstatningsansvar i en sådan situation, da der er tale om et almindeligt og nødvendigt krav, at foderet er af god hygiejnisk kvalitet.

Hvordan fodrer I dér, hvor din hest står?

Denne sag kan i princippet opstå i alle hestehold, private som erhvervsmæssige. Når en hest bliver dødeligt syg er det altid tragisk, uanset om det er din egen eller en andens hest. Men i situationer hvor du mod betaling har ansvaret for fodringen af anden mands hest kan det også blive meget dyrt.

Hvis I ikke allerede har gjort det, bør I tage en snak om fodringens ‘faldgruber’ og om, hvordan I kontrollerer for døde dyr i foderet. HorseConsult er gerne behjælpelig med at gennemgå alle relevante forhold hos jer.

Kilde: delacour.dk, marts 2016.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HOLD AF HESTE
  6.  » Hestepension dømt til at betale erstatning for hest død af botulisme