Grovfoderanalyser

Få tips til hvordan du udtager og håndterer prøverne, så grovfoderanalysen kan anvendes i din foderoptimering.

Det er vigtigt at de stikprøver, du udtager er fuldt repræsentative for hele foderpartiet. Derfor skal prøvetagningen skal være rigtigt udført, prøverne skal være håndteret korrekt, og laboratoriet som udfører analysen skal have styr på analyserne. Få tips til hvordan du udtager og håndterer prøverne og vælg grovfoderanalyser her.

/ Dorte Rebbe

Stikprøven skal være repræsentativ

Foderets botaniske sammensætning, kløverdække, uens gødskning, uens bonitetsforhold og uens solindstråling har fx stor betydning for foderets proteinindhold.

Det er vigtigt at den udtagne foderprøve virkelig er repræsentativ. En mark hvor der f.eks høstes 50 baller af 300 kg svarer til 15.000 kg eller 15 tons grovfoder, hvorfra der skal udtages en stikprøve på ca. 500 g, som skal være repræsentativ for hele marken.

WRAPHØ: Udtagning af stikprøver EFTER wrapning

Tag repræsentative stikprøver fra mindst 3 forskellige baller efter endt ensilering efter minimum 4 uger.

Ulempen ved denne metode er at der laves huller i flere baller på et tidspunkt, hvor der normalt ikke er behov for at bruge foderet.

Den bedste metode er at anvende et hø- eller ensilagebor ved prøveudtagningen og lukke borehullerne med UV- bestandig tape.

Du kan også vælge at tage en stikprøve når de første baller åbnes ved opstart af vinterfodring.

Du opbevarer stikprøven køligt indtil du kan blande flere stikprøver og indsende én repræsentativ prøve til laboratoriet. Det er nødvendigt at blande prøver fra flere baller for at gøre prøven så repræsentativ som muligt.

ALM. HØ: Udtagning af stikprøve af lagerfast hø

Fra almindelige små høballer udtager du stikprøver fra 5-10 forskellige baller afhængigt af partiets størrelse.

Du må ikke hive eller trække græsmateriale ud af ballen ellers får du flere stængler med i prøven og på den måde en ikke-repræsentativ analyse.

FRISK GRÆS: Udtagning af stikprøver INDEN presning til hø eller wraphø

Den enkleste metode for hø og wraphø er at udtage prøven umiddelbart inden presningen af skåret. På den måde kender du næringsværdien, så du kan optimere foderplanerne til dine heste inden du starter udfodring.

Udtag prøver af skåret tilfældige steder så prøven bliver repræsentativ fra hele marken. Hvis græsset ligger på skår i strenge er det vigtigt at få taget prøver fra hele skårdybden og ikke kun i toppen af skåret, hvor græsset typisk er mere tørt.

Hav fokus på at få taget prøve fra midten af skåret og fra bunden med flest bladdele. Det gør prøven mere repræsentativ.

Håndtering af prøverne

Uanset hvordan foderprøverne er udtaget samles de i en stor plastpose.

Græsset nedsnittes dvs. klippes i mindre stykker med en saks så det bliver lettere at blande. Derefter blandes alle stikprøver godt og du udtager en prøve på 250-500 gram, der sendes til laboratoriet. Hvor stor en mængde du skal sende afhænger af, hvilke analyser du skal have lavet.

Bladdelene er særligt proteinrige så vær omhyggelig med at få partiklerne fra bunden med i stikprøven.

Du kan evt. opbevare stikprøverne i køleskab eller fryser til de skal indsendes.

Send dem altid i starten af ugen, så de ikke ligger i posten weekenden over.

Grovfoderets hygiejniske kvalitet

Hvis du ønsker at kende indholdet af bakterier, skimmelsvampe, gærsvampe mfl så vælg hygiejnisk analyse her.

Har foderet synlig svampevækst eller afvigende lugt, udseende eller struktur bør du overveje at kassere hele ballen eller dele af ballen.

Sådan får du lavet grovfoderanalysen

Klik her for at vælge analyse og få tilsendt prøvepose, følgeseddel og vejledning til prøveudtagning.

Ønsker du  kommentarer ift., hvad du skal bruge foderet til fx egne heste eller videresalg kan det bestilles her.

Få personlig og uvildig hesterådgivning

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
  1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
  2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
  3. Modtag besked om aftalt tid
  4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt.

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Grovfoderanalyser. Sådan udtager du og håndterer prøver korrekt