Grovfoder til heste

Godt at vide om hygiejnisk kvalitet

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fodring
  6.  » Grovfoder til heste. Godt at vide om hygiejnisk kvalitet

Foderkvaliteten skal altid være i top, men det kan gå galt på mange måder. Det kan være at foderet er produceret forkert, opbevaret forkert eller anvendt forkert.

Læs her hvad du skal være særlig opmærksom på, og hvordan du mindsker risikoen for at fodre med dårligt foder.

/ Dorte Rebbe

Grovfoderanalyse før køb eller salg

Det er altid vigtigt at heste får foder og vand af god hygiejnisk og ernæringsmæssig kvalitet. For at undgå tvister om testresultater og hvad der måske har forårsaget dem eksempelvis opbevaring og transport, anbefales det at få foretaget grovfoderanalyser inden køb eller salg. En analyse vurderer foderets hygiejniske kvalitet og der skal testes for følgende: Bakterier, gær- og skimmelsvampe, vandaktivitet og pH-værdi.

​Foderopbevaring

Baller skal opbevares på en plan, drænet overflade og beskyttes mod gnavere og fugle. Rundballer skal opbevares stående på deres ende. Hø skal opbevares tørt og beskyttet mod omgivende fugtig luft eller fugtige gulve. Åbnede baller skal beskyttes mod nedbør. Hvis plastikken på en wrapballe er beskadiget, skal den repareres straks. Ballen skal bruges så hurtigt som muligt, hvis indholdet ser uskadet ud.

Du bør aldrig fodre med dårligt foder. Dårligt foder kan være med skimmel, slim, misfarvning, ændret struktur eller afvigende lugt. Indpakket foder med sparsom, overfladisk vækst af gærsvampe (ofte hvid, lugter af gær) kan dog bruges, hvis denne del af foderet kasseres og resten af ballen ser fin ud. Gæren angiver imidlertid, at ballen ikke har været rigtig stram og det kan have forringet holdbarheden. Undgå at fodre direkte på jorden.

Foderhygiejne

Foderhygiejne er vigtig fordi hestens helbred kan påvirkes af dårlig foderhygiejne. Man kan derfor undgå problemer ved at bruge stråfoder af god hygiejnisk kvalitet. God hygiejnisk kvalitet handler i høj grad om hvordan grovfoderet er høstet, tørret, konserveret og opbevaret. Et foder, der både ser godt ud og lugter godt, har normalt en god hygiejnisk kvalitet, men det kan være vanskeligt at genkende foderhygiejneafvigelser med kun næse og øjne. Kun ved hjælp af en analyse kan de forskellige mikrober måles.

Det er foderproducenten, der er ansvarlig for at sikre, at foderet opretholder en god hygiejnisk kvalitet under salg. Ved opbevaring og fodring er du som hesteejer ansvarlig for at sikre, at foderet opretholder en god hygiejnisk kvalitet.

Skimmel og gærsvamp i grovfoder

Hvide prikker i ballen, er det farligt? Det afhænger af, hvad prikkerne består af. Det kan være gær, skimmel eller noget andet. Skimmel er farlig, gærsvamp kan være ufarlig. Den samme svampeart kan have forskellig farve og udseende afhængigt af det underlag, den vokser på. For at bestemme den type svampe, du ser, kræves en analyse af foderet.

Heste og skimmelsvamp

Stråfoder med synligt skimmelsvamp bør aldrig bruges som foder. Hvis der er skimmel i din wrap skal det kasseres og ikke bruges til dyr. Når et foder har synlige ændringer eller dårlig lugt er det ikke af god kvalitet. Husk, at selv de personer der håndterer det angrebne foder, udsættes for risiko. Skimmelsvampe kan være skadelige på flere måder og arten er afgørende. Skimmelsporer irriterer luftvejene og kan være allergifremkaldende. Skimmelsvampe kan inficere og forårsage sygdomme i luftveje, mave-tarmkanal og andre organer. Skimmelforgiftning forårsager blandt andet et reduceret immunsystem. I sjældne tilfælde ses for eksempel reduceret vækst. Akut forgiftning med organskade og død er meget sjælden, men kan forekomme.

Gærsvampe i foderet?

En stor vækst af gær forkorter definitivt holdbarheden af stråfoderet. Hvis der er meget gær i en balle, er det normalt et tegn på, at der har været hul i plastikken. Gær kan vokse både med (aerob) og uden (anaerob) adgang til ilt. Hvis der er meget synligt gær et par dage efter åbningen af ballen, kan det indikere at der har været hul i plastikken, hvilket betyder at den aerobe gærpopulation sandsynligvis er blevet opretholdt ved lave iltniveauer under opbevaringen. Når ballen derefter bliver åbnet, får ilten den halvsovende gærpopulation til at vågne og reproducere sig meget hurtigt.

Mikrobiel vækst er eksponentiel, hvilket betyder, at den er langsom i starten og derefter stiger den i eksplosionshastighed. Såfremt gærvækst sker hurtigt efter åbning, er det et tegn på at væksten af gærsvampe allerede har været i gang inden åbningen (tegn på hul). Hvis det tager lang tid før gæren bliver synlig i en åben balle, har der sandsynligvis været en meget lav gærforekomst i ballen før åbning.

Forskellen på wrap og hø

Det er vigtigt at skelne mellem wrap og hø, da det er forskellige måder at konservere foder på og de er baseret på forskellige principper. Wrap konserveres ved en kombination af tørring og lufttæt opbevaring mens hø udelukkende er konserveret ved tørring.

Tørstofindholdet (ts) i wrap til heste bør minimum være på 60 procent. Mange efterspørger en høj tørstofprocent men ved et højt tørstofindhold (70-80) kan det dog samtidigt være vanskeligt at få ballerne tilstrækkeligt kompakte og tætte og dette gør at de er mere udsatte for vækst af skimmel. En balle med et højt tørstofindhold skal derfor også håndteres og opbevares korrekt så der ikke kommer små huller i plastikken. Generelt skal tørstofindholdet mindst være 45 procent i en balle for at reducere risikoen for gæring, wrap med så lav tørstofprocent er dog ikke egnet til heste.

Hø skal tørres til mindst 84 procent tørstof (ts) for at kunne opbevares. Det er efterhånden blevet mere efterspurgt at få wrappet hø for at det ikke skal absorbere fugt under opbevaring eller for at kunne opbevares udendørs. For at det skal blive en succes, skal man være helt sikker på at høet er ordentligt tørt før det bliver pakket ind, da det ellers vil det resultere i skimmel.

Holdbarhed og opbevaring af wrap

Normalt holder en åbnet wrap balle i fem til seks dage. Temperaturen i omgivelserne og kvaliteten af foderet, når du åbner ballen, kan påvirke holdbarheden. Hvis foderet begynder at ændre struktur, føles varmt eller begynder at lugte unormalt, tjener wrappen ikke længere formål som foder og den bør derfor kasseres. Når du åbner en balle skal du fjerne al plastikken, men samtidigt skal du beskytte foderet i de åbne baller mod regn. Den bedste måde at opbevare wrap på er indendørs eller under tag.

Baller der åbnes, skal have al plastik af ellers er der stor risiko for kondens inde i plasten. Man kan bruge plastikken som regnslag hvis ballen opbevares et udsat sted. Det vigtigste her er, at der ikke dannes kondens under plastikken og at der ikke kommer regn eller sne på foderet, så det bliver gennemvædet. Hvis foderet bliver vådt, forringes den hygiejniske kvalitet og holdbarheden forkortes. Hvis man vil tørre eller lufte en åbnet wrapballe skal det foregå i godt tørrevejr og ved lav luftfugtighed. Man skal være omhyggelig med at sikre, at alt foder tørres helt.

Døde dyr i grovfoderet

Lejlighedsvis findes hele eller dele af døde dyr i indpakket grovfoder. Det kan fx være harer, kanin og andre gnavere. Større dyr findes også, såsom rålam, hjortekid, ræve og katte. Risikoen ved døde dyr i foderet er at der kan være bakterievækst. Mest farlig er bakterien Clostridium botulinum da den kan producere dødbringende gift og forårsager botulisme.

Anbefalingen er at kassere baller med animalsk indhold, da det er umuligt at vide om der er flere dele af dyret eller flere dyr andre steder i ballen. Mange hesteejere er bekymrede, når hestene allerede har haft tid til at æde fra foderet, hvor det døde dyr lå.

Clostridium botulinum findes også som sporer i jorden. For at sporeformen bliver til bakterier der kan danne botulin, kræves et miljø der er varmt, vådt, har god adgang til vand, er oxygenfrit og har en høj pH-værdi. For at undgå at få jord i foderet, skal stubhøjden ikke være mindre end ca. 8 cm, når man klipper. Du skal altid overveje, om du vil have dine heste vaccineret mod botulisme. Det er vanskeligt at forhindre, at små dyr kommer ind i græsset under høsten. Derfor kan det være klogt at lade en hund afsøge marken lige før maskinen høster, for at skræmme vilde dyr som harer og hjorte væk. Ved at rydde grøfter og markkanter lige op af marken i vækstsæsonen, vil der tiltrækkes færre gnavere. Steder med dårlig dræning er også mere attraktive for mus.

Definitioner

pH-værdi

Et mål på surhedsgrad. PH er et logaritmisk mål svarende til aktiviteten af hydrogenioner (H +) i en opløsning. pH 7 er neutral, lavere værdier er sure og højere værdier er basiske. pH <4,2 forhindrer vækst af bakterier. Gær og skimmel er ikke særligt pH-følsomme.

Tørstofindhold (ts)

Alle ingredienser i foderet undtagen vand

Vandaktivitet (aw)

Den del af det samlede vandindhold, der er tilgængeligt til mikrobiel vækst. Vandaktiviteten kan have en værdi mellem 0-1, hvor 1 er lig med rent vand. Hvis aw <0,7, er der i princippet ingen mikroorganismer, der kan vokse, og materialet er lagringsstabilt. Skimmelsvampe er mindre følsomme end bakterier med lav aw.

Reference

Statens Veterinärmedicinske Anstalt