Etablering af ridebane på din hesteejendom

Vil du lave en ridebane, så er der visse regler du skal kende, før du går i gang på hesteejendommen. Du skal bla. have kommunens tilladelse.

Etablering af ridebaner kræver landzonetilladelse fra kommunen inden de anlægges. Dog kan stutterier, efter en konkret og individuel vurdering evt. fritages for landzonetilladelse. I ansøgningen skal bla. oplyses, hvilke materialer der anvendes som drænlag.

Lys på ridebaner tillades som oftest ikke. Hvor der tillades belysning, vil der typisk blive stillet krav om en maksimal højde på 1 m. Udendørsbelysning må som udgangspunkt kun sættes op, hvis den ikke er til gene for forbipasserende eller naboer og ikke påvirker landskabet.

Kilde: Frederikssund Kommune 2012.

Husk at ansøge kommunen om tilladelse før du etablerer din ridebane.

/ Dorte Rebbe

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HOLD AF HESTE
  6.  » Etablering af ridebane på din hesteejendom. Hvad må du?