Det kan ske, at du og Skat ser forskelligt på dit hestehold. Måske anser du det for erhvervsmæssigt, mens Skat anser det for ikke-erhvervsmæssigt. Men hvad er Skats kriterier for det erhvervsmæssige hestehold?

/ Dorte Rebbe

Hvad er erhvervsmæssig virksomhed?

SKAT anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge og samtidig har en risiko for at få flere udgifter end indtægter. Din virksomhed kan enten være erhvervsmæssig eller ikke-erhvervsmæssig – det afhænger af dit formål med at drive virksomheden og den måde, du driver den på.

Når SKAT afgør, om det, du laver, er en “rigtig” virksomhed, lægger SKAT stor vægt på, hvad det er, du vil med virksomheden. Først og fremmest ser SKAT på, om virksomheden er en hobby, eller om dit hovedformål er at tjene penge. SKAT ser også på, om du griber tingene an rimelig professionelt, og om din virksomhed kan leve op til den standard, der er normal inden for branchen.

Kriterier for erhvervsmæssig virksomhed

SKAT anser din virksomhed for at være erhvervsmæssig, når du driver den for at tjene penge, men samtidigt har risiko for at få flere udgifter end indtægter dvs tabe penge. Din virksomhed skal være tilrettelagt og drevet, så du kan forvente at få et overskud. En selvstændig driver typisk sin virksomhed for egen regning og risiko med det klare formål at få et overskud, mens en lønmodtager ofte har en kontrakt med sin arbejdsgiver og ikke løber “anden” risiko end at blive fyret fra sit job.

For at være erhvervsmæssig skal din virksomhed opfylde to betingelser:

  1. Du skal drive virksomheden intenst og seriøst
  2. Virksomheden skal give overskud eller have udsigt til at gøre det.

Er de to betingelser ikke opfyldt, anser Skat din virksomhed for at være ikke-erhvervsmæssig eller hobbyvirksomhed.

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed

Ikke-erhvervsmæssig virksomhed kalder SKAT også for hobbyvirksomhed. SKAT anser din virksomhed for at være en hobbyvirksomhed, hvis dit primære formål med virksomheden ikke er at tjene penge, men at dyrke din fritidsinteresse for fx maleri, ridesport, opdræt af heste eller noget helt fjerde.

Bliver din virksomhed anset for at være hobby, kan du ikke blive momsregistreret. Selvom virksomheden anses som en ikke-erhvervsmæssig virksomhed, skal et eventuelt overskud altid regnes med på selvangivelsen. Underskud skal derimod ikke trækkes fra på selvangivelsen.

Kilde: SKAT.dk.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HOLD AF HESTE
  6.  » Hesteholdet: Erhverv eller hobby iflg SKAT?