Biosikkerhed i hesteholdet

Beskyt dine heste mod sygdom

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne
 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Viden
 4.  » 
 5. Avl
 6.  » Biosikkerhed i hesteholdet: Sådan beskytter du dine heste mod sygdom
Du kender formentlig de generelle regler for hestesikkerhed: Vacciner dine heste, isolér syge heste, desinficér hovedtøj og udstyr med jævnlige mellemrum. Men ikke alle sygdomsforebyggende fremgangsmåder bruges lige meget.

Hvordan du beskytter din pensionerede hest eller din avlshingst mod sygdom, adskiller sig eksempelvis fra hvad du gør når du tager din ridehest med til stævner.

Brug strategierne i denne artikel til sygdomsforebyggelse og til at finde ud af hvad du bør og ikke bør gøre i stutteriet, på gården og til stævner.

/ Dorte Rebbe

På gården

BØR

 • Hold heste i adskilte grupper af samme brugs- eller livsfase. For eksempel bør heste, der ofte rejser fra stalden til stævner, holdes adskilt fra ikke-rejsende heste
 • Vask hænder mellem håndtering af heste, hvis det er muligt. Igen, hvis dine heste ikke tager til stævner jævnligt er dette muligvis ikke nødvendigt
 • Sørg for at din hest får alle kerne- og risikobaserede vacciner
 • Du bør vide hvordan du tager din hests temperatur og hvad dens normale temperatur er
 • Bed smede, undervisere, dyrlæger og besøgende om at vaske hænder inden de går ind i stalden
 • Vask og tør sadelunderlag, håndklæder, bandager, grimer, tæpper og klude mellem brug
 • Hold øje med de heste, der rejser fra stalden jævnligt og se efter tegn på sygdom i to uger efter deres tilbagevenden – igen, kontroller temperatur to gange dagligt. Prøv at håndtere disse heste sidst i hver opgave og vask dine hænder efter at have kontaktet dem
 • Isoler øjeblikkeligt syge heste eller heste med feber og ring til dyrlægen
 • Installer gnaver, fugle og insektkontrol i stalden
 • Hav kontaktoplysninger på din dyrlæge i stalden.

BØR IKKE

 • Brug ikke medicinsk dosering med flere doser (orale pastaer, salver mv.) på flere heste
 • Lad ikke heste komme på ejendommen uden et sundhedscertifikat og bevis for påkrævet vaccination. Isoler nyankomne heste i mindst to uger og overvåg dem for tegn på sygdom ved at kontrollere temperaturer to gange dagligt
 • Lad ikke heste snuse til hinanden i stalden eller over hegn. Dette er dog ikke nødvendigt ved heste der går sammen til hverdag
 • Lad ikke heste dele vandkilder
 • Lad ikke heste dele strigler og udstyr.

På stævnepladsen

BØR

 • Rådfør dig med din dyrlæge for at sikre at din hest har alle vaccinationer, inden du tager afsted
 • Hav altid hestens papirer med når du kører til stævner
 • Desinficerer en eventuel stævneboks ved ankomst inden du flytter din hest ind, hvis det er muligt
 • Desinficér udstyr mellem brug på heste, hvis du skal dele
 • Bed folk om at vaske hænder eller bruge håndsprit, før de håndterer din hest
 • Vask hænderne eller brug håndsprit mellem håndtering eller ridning af andre menneskers heste
 • Tag hestenes temperaturer to gange dagligt mens du er afsted
 • Sikr dit foder i en sikker beholder (for at holde mus ude osv.)
 • Opbevar foder og hø væk fra jorden
 • Brug mygge afskrækningsmidler i myggesæsonen
 • Isolerer heste fra resten af besætningen (ideelt set i to uger), når de vender tilbage fra et stævne
 • Rens og desinficer alt udstyr, der blev brugt
 • Rengør og desinficér hestevogne mellem brug.

BØR IKKE

 • Træn ikke syge heste; tag kun sunde heste til shows eller begivenheder. Det betyder at ingen dyr med feber, næseflåd eller unormal afføring kommer i traileren
 • IKKE lad ikke heste hilse på hinanden og røre næser
 • Del ikke vandkilder
 • Lad ikke slangen berøre spandflader, når du fylder spande
 • Put ikke slangen ned i vandspanden, mens du fylder den
 • Del ikke udstyr, medmindre de rengøres og desinficeres mellem brug
 • Del ikke rengøringsudstyr såsom trillebøre og værktøj til mugning af bokse mv
 • Del ikke klude eller håndklæder eller lignende
 • Del ikke nåle eller sprøjter og bortskaf dem korrekt i containere til medicinsk affald
 • Hav ikke hunde i staldområder
 • Tag ikke ubrugt hø eller spåner med hjem fra stævnet, når det er forbi. Det kan indeholde patogener.

I stutteristalden

BØR

 • Fortæl udefrakommende hvis du har en sygdom i stalden
 • Efterspørg eventuelle testresultater og spørg ind til diverse sygdomme og få alle nyankomne hestes vaccinationsstatus og sørg for nye tests hvis der er mistanke eller bekymring om sygdom
 • Isolerer nyankomne i mindst syv men ideelt 14 dage for at forhindre kontakt med de andre heste (især drægtige hopper)
 • Sørg for, at alt personale forstår og følger sikkerhedsforanstaltningerne på stedet
 • Brug engangshandsker og beskyttelsesbeklædning
 • Brug engangshandsker, når du åbner en forsendelsescontainer og håndterer pakker med afsendt sæd
 • Vask hænderne efter hver procedure, mellem håndtering af heste og inden du forlader stalden
 • Brug sterilt engangsudstyr til insemination og kassér det omgående og korrekt efter brug
 • Desinficér alt sædopsamlings-, forarbejdnings- og insemineringsudstyr mellem heste
 • Rengør den kunstige vagina og dens dæksel straks efter opsamlingen
 • Brug separat, dedikeret udstyr såsom grimer, træktov og tæpper til hver enkelt hest
 • Brug engangsplastærme og skift dette ærme mellem heste
 • Desinficer alt udstyr og udskift alt engangsudstyr og dækmateriale mellem heste
 • Undgå dækmaterialer der er vanskelige at desinficere, såsom fleece
 • Desinficér alle faciliteter, der bruges til at håndtere og fastholde hopper efter hver avlssession, såvel som bomme og selve boksen, hvis det er muligt.

BØR IKKE

 • Lad ikke heste hilse på hinanden.

Husk også…

 • Risikoen for sygdom spredt mellem heste varierer afhængigt af hvor du er og hvad du laver
 • Husk disse råd og sondringer og sørg altid for at føre en fornuftig og sikker praksis, uanset scenariet.

Kilde

TheHorse.com.

Redaktionel bemærkning

Afhængig af omstændighederne kan der være andre forhold der kan være eller blive relevante.

Nøgleord