Kan avlshingste gå sammen?

Mange avlshingste lever i ensomhed og får ikke dækket deres basale sociale behov. Det skyldes den potentielle risiko for aggressive interaktioner som spark og bid, der kan føre til skader. Individuel opstaldning kan dog bidrage negativt til hestevelfærden med manglende social kontakt og ingen fri bevægelse på fold.

Netop aspektet omkring aggression når de møder hinanden er den faktor der afskrækker mange hingsteejere fra at holde dem i grupper. Men hvad sker der når hingste lukkes sammen? r der reelt øger risiko for skader? Udviser de normal socialadfærd, når de har været opstaldet enkeltvis hele deres liv? En gruppe forskere gjorde forsøget. Se hvordan det gik!

Etablering af hieraki

Forskerne ville observere, hvordan selve integrationsprocessen med dannelsen af hierarkiet forløb ift aggressionsniveauet. Fra observationer af ferale dvs vildtlevende heste ved vi, at når først hierarkiet er etableret er niveauet af aggression forholdsvis lavt.

Forskerne ville derfor undersøge, om hingstene ville efterligne de vildtlevende ferale hingste og danne bachelorgrupper. De fulgte to hold hingste (2009: 5 hingste og 2010: 8 hingste) og observerede deres adfærd ift kampe og den måde, hvorpå hierarkiet blev etableret.

Observationerne afslørede, at hyppigheden af kamp-relateret adfærd mellem hingstene faldt hurtigt, når de græssede sammen. Efter fire dage var aggressionsniveauet på et minimalt niveau og et stabilt hierarki kunne måles efter to til tre måneder.

Fordele ved gruppeopstaldning

De fandt to væsentlige fordele ift at holde hingste i udendørs grupper under forudsætning af tilstrækkelig plads. For det første kan det øge hestevelfærden, fordi hingstene kan udtrykke deres naturlige adfærd, herunder de sociale interaktioner og bevægelse. For det andet kræver denne opstaldningsform et langt mindre arbejdstidsforbrug.

Den væsentligste forhindring for hingsteejere i at holde heste i grupper er den potentielle risiko for fysisk aggression. Flere undersøgelser har dog vist, at hingste kan holdes i stabile grupper med få skader knyttet til aggressive interaktioner.

Bachelorgrupper

Forskerne bemærkede, at i naturen vil en hingst forsvare sit harem af hopper. Når de ikke har et harem, danner de bachelorgrupper på 2-15 individer, og disse grupper er relativt stabile, men dog knap så stabile som haremsgrupperne.

Bachelorgrupperne er sammensat af åringer, plage og ungheste som endnu ikke har fået et harem, og de mangler udvikling i seksuel og social modenhed. Bachelorgrupper kan dog også være ældre hingste, der har mistet deres harem.

Slagsmål, trusler, undgåelse og underdanig adfærd forekommer blandt bachelorgrupper. De aggressive interaktioner synes at spille en vigtig rolle ift at forbedre færdigheder og fysik, som er en nødvendig for at erhverve og vedligeholde et harem. Men som hos mange andre dyrearter, vil de, når de når de interagerer, typisk vise det mindste niveau af aggression som kræves af situationen.

Hingstene var 8 – 19 år og havde været holdt på det schweiziske nationale stutteri i 5 til 16 år. Fire af hingstene deltog i både 2009 og 2010.

De blev brugt til avl og til kørsel og havde alle, på nær én, regelmæssigt gået i to-spand som køreheste. Før undersøgelsen var de opstaldet i individuelle enkeltbokse og havde aldrig været i en gruppe. Hingstene var bekendt med hinanden men havde ingen erfaring ift samgræsning eller gruppeopstaldning.

Reference

Pattern of Social Interactions after Group Integration: A Possibility to Keep Stallions in Group. PLoS ONE 8 (1): e54688. doi: 10.1371/journal.pone.0054688.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Avl
  6.  » Avlshingste kan holdes i grupper, når der er plads nok