Hvem har ansvaret

hvis hingst bedækker hoppe i hestepension

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hold af heste
  6.  » Ansvar hvis hingst bedækker hoppe i hestepension
Hvem har ansvaret hvis anden mands hingst skulle gå gennem hegnet og bedække en af vores hopper?

Jeg har bla en ældre hoppe som ikke skal i fol. Hvad gør jeg i sådan tilfælde? Det er udlejer af hestepensionen som vælger hvem der skal ha sin hest opstaldet.

/ Mette N.

Hej Mette

Af hestelovens § 30a fremgår følgende:

”Ejeren af en hest er forpligtet til at erstatte den skade, hesten forvolder, når den er løsgående. Har skadelidte medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller bortfalde.”

Hesteloven supplerer de gamle retsprincipper som følger af danske lov 6-10-2.

Redaktionel bemærkning

Hesteloven er senere ophævet og erstattet af anden lovgivning hvor ovenstående indhold indgår.

Med hesteloven er der objektivt ansvar for hesteejere, således at ejerne er forpligtig til at erstatte de skader, som en hest forvolder, mens den er løsgående, selv om der ikke er noget at bebrejde ejeren. Det objektive ansvar påhviler ejeren og omfatter både personskade og tingsskade.

Det objektive ansvar er begrænset til skader som er forvoldt af løsgående heste, f. eks. heste som har revet sig løs, heste der går i indhegning, og heste som bryder ud af en fold eller stald eller lignende.

Heste med rytter er derimod ikke løsgående og her gælder de almindelige regler, herunder færdselsloven, erstatningsansvar loven m.m.

Hesteejeren skal – i modsætning til besidderen – have tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring.

I forhold til spørgsmålet vil det således være hingstens ejer, som vil blive erstatningsansvarlig for den evt skade den måtte forvolde, såfremt den bryder ud af folden eller stalden. Hingsteejeren må herefter kontakte sit forsikringsselskab (ansvarsforsikringen), som herefter må afholde de nødvendige omkostninger for de skader, som hingsten har forvoldt.

Mvh Advokat Allan Sørensen