Historiske kort

Find din egen matrikel

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Historie, kunst & kultur
  6.  » Find din egen matrikel på historiske kort

Hvordan så din ejendom ud for 200 år siden? Geodatastyrelsen giver dig adgang til 45.000 historiske kort, som måske kan give dig indblik i, hvordan netop din hesteejendom og omgivelserne så ud for ca. 200 år siden.

Find din egen matrikel på historiske kort

Hvordan så din ejendom ud for 200 år siden? Kort & Matrikelstyrelsen giver dig adgang til 45.000 historiske kort, som måske kan give dig indblik i, hvordan netop din hesteejendom og omgivelserne så ud for ca. 200 år siden.

De gamle matrikel- og sognekort har ligget gemt i Kort & Matrikelstyrelsens arkiver, og tidligere er de kun blevet brugt af landinspektører og arkæologer eller taget frem til skue i styrelsens læsesal, når slægtsforskere eller lokalhistorikere bad om det.

Ifølge miljøministeren præsenterer kortene interessant information om Danmarks historie samt giver et unikt indblik i, hvordan Danmark så ud for 200 år siden: ‘Mange forskere, fra arkæologer til historikere, vil kunne bruge de digitale udgaver mere direkte i deres forskning. Informationerne i kortene kan også give os viden om, hvordan naturen så ud før i tiden, og hermed er kortene en vigtig kilde ved naturopretning af åer, vådområder og søer.

Se hvordan din ejendom og naturen omkring den har ændret sig gennem de sidste to hundrede år!

/ Dorte Rebbe

Regeringen er i disse år i gang med en indsats for at genoprette natur i hele landet, og uden de historiske kort ville flere af disse projekter ikke kunne lade sig gøre’, slutter ministeren. De nyeste af de indskannede kort var i brug helt frem til slutningen af 1990’erne, hvor matrikelkortet blev digitalt.

Prøv webtjenesten

Du kan se de historiske matrikel- og sognekort via Geodatastyrelsen hos Miljøministeriet (klik her). København og Frederiksberg er ikke repræsenteret i tjenesten, da Geodatastyrelsen ikke er matrikelmyndighed for de to kommuner.

Kilde

Geodatastyrelsen hos Miljøministeriet.

Tags