De Kongelige Stalde på Christiansborg Slot i København har eksisteret i mere end 325 år. I Kongehuset anvendes de hestetrukne køretøjer i dag kun ved officielle begivenheder.

Både vogne og heste kan opleves i De Kongelige Stalde ved Christiansborg Slot ved den daglige træning på Ridebaneanlægget og i Københavns bybillede.

Den Kongelige Stald-Etat

De Kongelige Stalde fungerede oprindeligt også som et stutteri, hvor man avlede heste af ædleste race til Kongehuset. Dels til brug ved fornøjelsesprægede aktiviteter som ridning og jagt, dels køreheste til forspand for de kongelige kareter. I 1789 kulminerede antallet af heste med 270 dyr.

I dag huser De Kongelige Stalde 13 heste, som kun bruges til karetkørsel ved Kongehusets bryllupper og større officielle begivenheder såsom statsbesøg, nytårskure, ambassadørmodtagelser og bybesøg.

I ældre tider var hvidfødte heste meget sjældne og efterspurgte som paradeheste og til at trække de europæiske kongers og fyrsters kareter. Indavl betød imidlertid, at De Kongelige Staldes bestand af hvide heste var uddød i begyndelsen af 1900-tallet, og man måtte låne sig frem til en hvid hest, da Christian 10. skulle ride over Kongeågrænsen ved Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920.

På opfordring fra Prinsgemalen besluttede man imidlertid i 1993, at der igen skulle være hvide heste i Den Kongelige Stald. Valget faldt på skimler af Kladruberracen, som ikke er hvidfødte, men med årene vokser sig ensartet hvide.

De Kongelige Stalde er stadig et arbejdende hus med en staldmester, livkusk, kusk og biløbere. Tidligere løb biløberne bogstaveligt talt ved siden af de forspændte heste som en ekstra sikkerhed og for at understrege, at det var betydningsfulde passagerer, der kom kørende. I dag sidder biløbere med på kareten.

Staldens ansatte passer hestene, som altid rides eller køres mindst én time dagligt. Desuden gennemføres daglige karetture uden passagerer gennem Københavns gader for at træne hestene til at færdes i trafikken. De Kongelige Stalde gennemgik i 2007- 2009 en gennemgribende renovering og modernisering, så de i dag fremstår tidssvarende og opfylder kravene i loven om hold af heste.

Læs mere på kongehuset.dk.

Find mer’ her om hestevognskørsel

  1. Forside
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HISTORIE, KUNST & KULTUR
  6.  » Den Kongelige Stald-Etat med heste og kareter i mere end 325 år