Tarpanen og Przewalskii hesten

Vildhestens historie

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Racer
  6.  » Vildhestens historie. Tarpanen og Przewalskii hesten

De senere år er interessen for naturpleje vokset, bla er der udsat hårdføre heste- og ponyracer fx. Konik heste og Dartmoor ponyer ud på større arealer som led i naturpleje-projekter og rewilding. Du kan se dem i bla. Gribskov, Mols bjerge, Bjergskov ved Aabenraa.

/ Dorte Rebbe

Vildheste var almindelige i den danske natur for 10.000-12.000 år siden. De få vildheste og forvildede hesteflokke, som findes i dag, lever i små, isolerede grupper, og flere er i fare for at uddø, bl.a. fordi deres levesteder ødelægges eller de skydes eller forgiftes fordi de opfattes som skadedyr.

Hestens udvikling fra et dyr på størrelse med en ræv til vore dages heste- og ponyracer strækker sig over ca. 70 millioner år. De første 69 millioner års udvikling er sket i Amerika, men for ca. en million år siden indvandrede hestene til Asien og Europa via “Behringsbroen”, der lå hvor Behringsstrædet i dag skiller Amerika og Asien. Paradoksalt nok blev vildhesten udryddet i Amerika allerede for 8-9.000 år siden.

Tarpanen og Przewalskii hesten

De seneste århundreder er mange vilde hesteracer rundt om i verden uddøde på grund af overdreven jagt eller ødelæggelse af deres levesteder. På det europæiske og asiatiske kontinent blev den vestlige vildhest – Tarpanen – som levede i Europa, udryddet i slutningen af 1800-tallet.

Den østlige vildhest – Przewalskii’s vildhest – har overlevet i øde egne i Mongoliet. Der findes nu en lille bestand i forskellige zoologiske haver. Vildheste var almindelige i den danske natur for 10.000 – 12.000 år siden. Herefter forsvandt de i lang tid. For omkring 6.000 år siden dukker vildhesten op igen som et sjældent storvildt for stenalderens jægere. Siden har der ikke været vildheste i Danmark.

Beskyttelse af vilde heste

Mens tamme racer og æsler øges i antal, kæmper deres vilde slægtninge for overlevelse. Der er omkring 60 millioner tamheste i verden, langt mere end naturen selv ville kunne bære. Derimod findes ingen stor bestande af vildheste, som lever i deres naturlige miljø. De få vildheste og forvildede hesteflokke, som findes i dag, lever i små, isolerede grupper, og flere er i fare for at uddø, bl.a. fordi deres levesteder ødelægges eller de skydes eller forgiftes fordi de opfattes som skadedyr.

Nogle racer, som f.eks. Przewalskii’s vildhest, opformeres i zoologiske haver eller dyreparker, hvorefter man til tider forsøger med genudsætning i beskyttede vildtreservater. Przewalskii hesten mener zoologer er den sidste ægte vildhest. Den uddøde som vildtlevende race i Mongoliet i midten af 1900-tallet. Arten har dog overlevet i zoologiske haver, hvor der i dag er iværksat et fælles europæisk avlsprogram.

Forfatter: HorseConsult & Skov- og Naturstyrelsen.

Nøgleord