Trakehneren er, når den er bedst, en stor, ædel og elegant hest med et godt eksteriør og særdeles gode bevægelser. Den er desuden ideel som forædler inden for andre avlsforbund.

/ Dorte Rebbe

Trakehneren i historien

Den oprindelige og mere korrekte benævnelse på denne hesterace er “den østpreussiske varmblodshest”.

Østpreussen blev allerede i middelalderen grundlagt af den tyske ridderorden og blev senere indlemmet i det tyske rige. Rent geografisk var det adskilt fra det øvrige Tyskland af den såkaldte polske korridor.

Stambøger

I den østpreussiske stambog, som blev oprettet 1888, var der optaget ca. 25.000 hopper lige inden udbruddet af 2. verdenskrig.

Det populære navn ‘Trakehneren’ for den østpreussiske hest stammer fra hovedstutteriet Trakehnen, som blev grundlagt allerede i 1732 i den østlige del af Østpreussen, i det gamle Sovjetunionen.

På hovedstutteriet Trakehnen fandtes før 2.verdenskrig ca. 300 elitehopper, som gennem 200 år var avlet efter princippet for den ideelle ridehest. Disse hopper skulle, sammen med et antal hingste af absolut højeste kvalitet, de såkaldte hovedbeskelere, sørge for opdræt af hingste, som blev udstationeret i det øvrige Østpreussen for at betjene de tusinder af hopper, som fandtes her.

Alle avlsheste på Trakehnen blev afprøvet over længere perioder. Hingstene på en særlig prøvestation og hopperne på hundreder af jagter i terrænet omkring hovedstutteriet, som omfattede mere end 10.000 tdr. land.

Efter mere end 200 års avl, som altid var rettet mod sadlen, blev trakehneren frem til 2. verdenskrig udbrud anset for at være verdens fornemste kavalerihest. Som konkurrencehest var den næsten enerådende.

Trakehneren i krig

Få hesteracer har en så dramatisk historie som trakehneren. Østpreussens og dermed Trakehnens udsatte politiske og geografiske position mellem Rusland og det øvrige Europa har gjort landet til krigsskueplads ved flere storpolitiske konflikter. Og i flere tilfælde har menneskene og deres heste måtte rømme Trakehnen og leve i landflygtighed i årevis for at redde sig selv og hestene.

Under den kaotiske afslutning på 2. verdenskrig blev hele Østpreussen rømmet, og avlshopper blev spændt for vogne med familie og bohave og drog mod vest. Den over 1000 km lange færd, disse hundrede af heste foretog, kaldes “verdens hårdeste materialeprøve”.

Nogle af hopperne og et antal hingste fra fra selve Trakehnen blev sendt med tog mod vest. Flertallet af hestene på hovestutteriet og de resterende i hele Østpreussen forsvandt under krigens afslutning. En del blev taget som krigsbytte, men de fleste blev sikkert brugt til føde.

Mange avlshopper gik tabt

Af de 300 elitehopper fra hovedstutteriet kom godt og vel 20 levende til Vesttyskland, og af de 25.000 østpreussiske hopper overlevede kun ca. 700 – mange efter utrolige strabadser. Ca. 50 hingste blev også reddet fra krigens hærgen.

Kun ca. 100 af de overlevne hopper var af god kvalitet. Med denne rest af Verdens engang fornemste ridehest begyndte en gruppe af utrættelige hestefolk og entusiaster at genoprette “trakehnerracen.”

Som alle andre rideheste stammer trakehnerracen fra en blanding af lokale hopper og orientalske heste. Man har fortsat forædlingsprocessen med araberhesten og frem for alt med engelsk fuldblod.

Avlsmål for Trakehnere

Nu foregår der igen en forholdsvis stor avl med trakehnerracen omfattende ca. 5000 hopper. Trakehneren er, når den er bedst, en stor, ædel og elegant hest med et godt eksteriør og særdeles gode bevægelser. Som forædler inden for andre avlsforbund er den ideel. Den er mere sikker i sin nedarvningsevne af rideegenskaber og har ikke det arabiske eller engelske fuldblods negative egenskaber.

Trakehneren populær i mange lande

Trakehneravlen er naturligvis størst i Tyskland, hvor den omfatter hele landet, men der findes trakehneravl i flere lande Verden over. I Danmark har der været selvstændig avl af trakehnerheste siden 1971.

Trakehneren har ligesom fuldblodsaraberen og den engelske fuldblodshest en lukket stambog. Et nødvendigt blodtilskud må kun hentes fra arabere og engelsk fuldblod.

Avlsforening

I Danmark varetages avlsarbejdet via Trakehner Avlsforbundet i Danmark. I Tyskland varetages avlsarbejdet via Trakehner Verband.

Kilde

  • Lisbet Hansen fra hendes hjemmeside om Trakehner heste til Trakehner Avlsforbundet i Danmark
  • HorseConsult.
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. RACER
  6.  » Trakehneren. Ridehest med en dramatisk historie