MRSA

hos heste og mennesker

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne
  1. Forside
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Sundhed & sygdom
  6.  » MRSA hos heste og mennesker der omgås heste
MRSA (methicillin-resistent Staphylococcus aureus) er en bakteriestamme som er blevet identificeret oftere indenfor de senere år.

Både mennesker, hunde, katte, heste, kvæg, svin, fjerkræ og muligvis andre dyr kan smittes af MRSA.

En amerikansk kilde* skriver, at ca. 25 % af voksne og børn samt 5% heste bærer MRSA-smitte på deres hud eller i næsen. At bære smitten gør ikke nødvendigvis én syg, men bliver man syg kan der kræves hospitalsindlæggelse med isolation.

På den internationale konference i 2012 om infektiøse sygdomme hos heste, International Conference on Equine Infectious Diseases, rapporterede eksperter fra flere lande om MRSA hos heste. Mikrobiologer fra Centre Hospitalier Memorial de Saint-Lo i Frankrig rapporterede visse stammer af Staphylococcus aureus bakterien somresistente overfor methicillin og flere andre typer af antibiotika.

MRSA fundet hos svenske heste

Der er tidligere konstateret et udbrud af MRSA i Sverige, hvor bakteriestammen er sjældent forekommende. 10 heste blev diagnosticeret med MRSA-infektion og blev behandlet. Der blev efterfølgende udtaget hudprøver hver måned fra hver hest. I alt blev 333 prøver undersøgt, og 16 blev fundet positive. Sandsynligheden for at finde positive prøver faldt over tid, og det blev konkluderet, at MRSA populationer forsvinder naturligt eller kommer under detekterbart niveau indenfor ca. 200 dage efter første positive fund.

Et vigtigt aspekt er at MRSA kan påvirke heste med hudproblemer, sår, lungebetændelse mfl. En rapport fra Canada refererer, at ud af 2.235 patienter på hesteklinikken på Ontario Veterinary College gennem en to-årig periode var kun 3% positive overfor MRSA målt vha rutinemæssig podning fra næsen.

Forebyggelse mod MRSA hos mennesker

Mennesker der smittes med MRSA kan få store sår og udvikle bylder. Dødsfald ses i sjældne tilfælde. Der er god grund til at forebygge spredning. Bakterien kan sprede sig fra mennesker til heste og fra heste til mennesker. Derfor skal dyrlæger og andre der håndterer heste der behandles for MRSA være særlig opmærksomme på hygiejnen herunder vask af hænder med sæbe, bære beskyttende tøj som handsker og anvende desinfektion med alkoholbaserede produkter.

Vil du vide mere om MRSA, så foreslår Redaktionen:

  • Reflection paper on MRSA in food-producing and companion animals: epidemiology and control options for human and animal health. Epidemiology and Infection, Volume 138, Special Issue 05, May 2010, pp 626-644.
  • Methicillin resistente Staphylococcus aureus, Statens Serum Institut pr. 12/05 2014.
  • Vejledning om MRSA, Sundhedsstyrelsen pr. 13/12 2013.

*Kilde: KER 2012.