Skån din hest for mavesår

Bliv opmærksom på symptomerne

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne
 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Viden
 4.  » 
 5. Sundhed & sygdom
 6.  » Mavesår hos heste. Stadig en overset diagnose
Måske tror du ikke, at din hest kan have mavesår men flere undersøgelser indikerer, at hver anden hobbyhest lider af mavesår. Et bekymrende antal, ikke? Mon din hest har mavesår?

/ Dorte Rebbe

Mange hesteejere tror, at mavesår kun rammer væddeløbsheste. En dansk undersøgelse har vist, at hver anden hobbyhest også lider af den smertefulde sygdom. Dyrlæge Nanna Luthersson har undersøgt i alt 200 heste og konstateret, at 53% af dyrene havde mavesårsforandringer i middel eller sværere grad. Hun ville ikke drage forhastede slutninger, men meget kan tyde på, at forklaringen skal findes i den måde, de fleste af os holder hest på.

Fra stepperne til stalden

Hesten er oprindeligt tilpasset livet på stepperne, hvor dyrene brugte det meste af døgnet på at æde. I dag opholder de fleste heste sig mange timer i en boks, hvor de kun får foder to-tre gange i døgnet. Hestens mavesæk producerer mavesyre døgnet rundt. Når der er foder i hestens mave, bruger den mavesyren til at nedbryde foderet med. Når mavesækken er tom, angriber den kraftige syre i stedet mavesækkens slimhinde. Herved kan der opstå mavesår.

Når hesten tygger sit foder, dannes der spyt, som neutraliserer mavesyren. Grovfoder som hø og wrap kræver mange tyggebevægelser og giver store mængder spyt. Findelt foder som korn og foderpiller giver kun 1/4 så meget spyt som grovfoderet. Heste, der går på jordfold og står i boks med spåner uden adgang til stråfoder, er derfor i særlig fare for at få mavesår. Dyrlæge Nanna Luthersson mener, at mavesårslidelser i mange tilfælde kunne undgås, hvis hestens ejer tog mere hensyn til hesten – end til sig selv.

Vær opmærksom på, om hesten kan have mavesår

Symptomerne på mavesår kommer ofte snigende. Og da mange heste har en høj smertetærskel, kan sygdommen være svær at opdage i tide. Et tegn på begyndende mavesår kan være, at hesten enten ikke æder op eller er meget længe om det. Den kan også få mat pels og begynde at tabe sig.

Ofte ændrer dyret også adfærd og viser forskellige former for utrivelighed fx. aggression. Nogen heste med begyndende mavesår får også tendens til kolik og diarré. Heste, der får smertestillende medicin, er i øget risiko for at få mavesår. Specielt unge føl er meget udsatte.

Forebyggelse og behandling af mavesår

Hvis forholdene i hestens mavesæk gøres fornuftig, har dyret en medfødt evne til selv at reparere eventuelle sår i slimhinden. ”Man må aldrig begynde en behandling af mavesår uden at iværksætte forebyggende foranstaltninger”, pointerer Nanna Luthersson og forklarer, at hvis ikke miljøet i mavesækken forbedres, står hesten med de samme problemer få dage efter, en eventuel medicinsk behandling stopper. Undersøgelsen omfattede:

 • 30 hobbyheste
 • 100 heste med let arbejde
 • 23 konkurrenceheste
 • 36 ungheste
 • 11 avlshopper

Hestene var af forskellig race og med en aldersspredning fra syv måneder til 23 år. Alle dyrene blev af ejeren opfattet som værende raske.

Referencer

 • Dyrlæge Magasinet 5, 2007
 • Robinson’s Current Therapy in Equine Medicine, pp.280-284, 2015.