Forebyggelse

er altid bedre end behandling
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Sundhed & sygdom
  6.  » Hestens lunger. Sådan holder du din hest fri af luftvejsproblemer
Tag med gennem hestens lunger og lær om de udfordringer, som lungerne dagligt udsættes for, hvad staldluftens kvalitet betyder for hestens nedre luftveje og hvordan du forebygger luftvejsproblemer. Læs mere ….

/ Dorte Rebbe

I mange hestestalde er luftkvaliteten særdeles dårlig, og det kan på sigt give hesten kroniske skader på dens luftveje, som ikke blot nedsætter hestevelfærden men også dens præstationsevne.

Kronisk Obstruktiv Pulmonary Disease

Kronisk Obstruktiv Pulmonary Disease – COPD eller engbrøstighed – er det bedst kendte sygdomskompleks. Det er en allergisk lidelse forårsaget af inhalation af svampesporer og ses primært hos ældre heste. Men man skal ikke glemme, at luftkvaliteten også påvirker lungernes sundhed hos yngre heste. Og der kan opstå en irritation i de nedre luftveje – også kendt som LRTI – Lower Respiratory Tract Inflammation. En irritation som virker stærkt sygdomsfremkaldende og præstationsnedsættende. Tilstanden er forårsaget af et støvet, svampesporeinficeret miljø – ofte i kombination med skadelige gasser feks. ammoniakdampe. Tilstanden kan også opstå sekundært pga. infektion i luftvejene.

Man observerer desværre oftest først tilstanden, når hesten udsættes for træning og anstrengelse. Hesten skal “flytte” store mængde luft effektivt og hurtigt, så selv små øgninger i slimproduktionen eller et øget antal sammentrækninger i bronchierne kan effektivt nedsætte lungefunktionen. Diagnoserne stilles oftest med et fiberoptisk endoskop, hvor hestens luftveje undersøges og der evt. udtages prøver mhp. laboratorieanalyse.

Staldmiljø og luftvejsproblemer hos heste

Der er flere management relaterede forhold, som kan vurderes i forbindelse med en forbedring af kvaliteten af den luft, som hestene indånder i stalden. For det første skal man være opmærksom på hestens strøelse og foder, for disse produkter er den primære kilde til et dårligt klima i stalden. Ventilation er et andet aspekt, som tit overses – men som er meget vigtigt. Desuden kan koncentrationen af sundhedsskadelige gasser nedsættes gennem effektiv opsugning af urin og ved at undgå dybstrøelse.

Hø er et traditionelt foder til heste. Men den hygiejniske kvalitet varierer meget bla. afhængig af høst- og lagringsforhold. Hø med et højt indhold af svampesporer er ofte hø, som er presset med et for højt vandindhold og “har varmet”. I dette hø udvikles svampe, som er tolerante overfor varme samt nogle, der er termofile – de elsker varme.

Netop disse svampe producerer et stort antal svampesporer, som ved udfodring af høet trænger ned i hestens luftveje. For heste der allerede har udviklet COPD virker dette direkte allergifremkaldende. Men de kan også irritere luftvejene med infektion til følge – en infektion som hesten har svært ved at komme sig over.

Hestens luftveje; sådan fungerer de

Luften indåndes gennem næseborene, opvarmes og blandes med vanddråber, før luften kommer ind i luftrøret. Større partikler fra luften opfanges allerede i svælget, som således er lungernes første “forsvarsfront”. Fra luftrøret transporteres luften videre gennem det stadigt stigende antal af bronchier helt ud til de små bronchioler.

En stor del af hestens luftvejssystem er beklædt med slimproducerende celler og cilier – små fimrehår – som ekspederer “skidt og møg”, gamle cellerester, svampesporer, bakterier og slim op af luftvejene. Denne slim binder partikler inden de i slimen bliver ekspederet op og ud af hestens luftvejssystem.

Normalt produceres ikke mere slim, end der anvendes til denne funktion. Men ved irritation eller infektion produceres mere slim, som også kan blive mere sej, hvilket vanskeliggør “ekspeditionen” ud af systemet. Langs luftvejene er lejret såkaldt lymfoide celler, som medvirker til at opretholde lungernes immunitet overfor infektiøse faktorer.

Den afsluttende “tur” for luften sker ude i alveolerne. Det er hér, der udveksles ilt og kuldioxid over den meget fine alveolære membran. Ilten passerer over i blodbanen og ind i de røde blodlegemer, og kuldioxid passerer den modsatte vej. Ilt er nødvendig for, at cellerne kan leve, og kuldioxid er restproduktet fra energiproduktionen. Kuldioxiden udskilles, når hesten puster ud.

En sidste forsvarsmekanisme er lokaliseret i lungernes alveoler. Små partikler som alligevel trænger helt ned i lungerne og “lander helt derude” skal jo ekspederes op igen. Det sker vha. såkaldte makrofager, som tilintetgør/”spiser” det materiale, som måtte findes herude. Men de har dog en tærskel for, hvor meget de kan klare.

Hvis makrofagerne er travlt optaget af at tilintetgøre støvpartikler, kan deres evne til at tilintetgøre infektiøse partikler feks. bakterier være nedsat. Derfor er heste der opholder sig i et støvet miljø mere disponeret for luftvejslidelser. Lungerne er udviklet til at transportere luft – ikke støv i store mængder – derfor er det vigtigt at holde staldluften ren.

Luftkvaliteten  er vores ansvar

At forebygge er nemt: Mest mulig foldtid, foder af god hygiejnisk kvalitet, staldmiljø uden ammoniak og med tilstrækkeligt luftskifte.