Røntgenundersøgelse kan afsløre problemer

men de kan være uden betydning for hesten.

 1. FORSIDE
 2.  » 
 3. Viden
 4.  » 
 5. Sundhed & sygdom
 6.  » Heste med osteochondrose kan også handles

Selvom den kliniske undersøgelse altid er den væsentligste, er røntgenfotografering i dag et nødvendigt hjælpemiddel og et godt redskab til at få en status på hestens holdbarhed.

Betydningen af røntgenfund kan påvirke en hestehandel, hestens pris og hestens brug fremadrettet. Derfor er det vigtigt at røntgenforandringer ikke bliver fejlfortolket som værende årsag til en halthed, da de kan være helt uden betydning for hesten.

Klinisk undersøgelse

Formålet med den kliniske undersøgelse er at finde præcist frem til om og hvor hesten har et problem. Den kliniske undersøgelse er altid det væsentligste uanset om hesten er halt, uren, eller modsætter sig rytterens hjælpere eller om det er i forbindelse med køb af en hest. Røntgenfotografering er dog i dag et nødvendigt hjælpemiddel, når en korrekt diagnose skal stilles, ligesom det er et godt redskab til at få en status på hestens holdbarhed.

Det er ikke hensigtsmæssigt at røntgenfotografere et helt forben, selvom hesten halter på dette. Dels er chancen for at finde noget rent tilfældigt ikke så stor, og dels er der mange røntgenforandringer, der vil blive fejlfortolket som værende årsag til en halthed, idet de kan være helt uden betydning. Af strålehygiejniske årsager bør der heller ikke tages flere røntgenbilleder end nødvendigt.

Når først det syge område er lokaliseret, er det muligt at røntgenfotografere dette i flere specielle projektioner og herved være forholdsvis sikker på at finde røntgenforandringer, hvis de forekommer.

Skal hesten røntgenfotograferes?

Røntgenfotografering i forbindelse med handelsundersøgelse:

Her findes ingen specifik regel om, hvilke billeder der skal tages, men der er blandt dyrlæger indarbejdet en standardprocedure.

Standard røntgenoptagelser i forbindelse med handelsundersøgelse:

 • Tåen fra siden alle 4 ben
 • BF’s hovseneben (ved eksport)
 • BB’s haseled i 2 eller 3 projektioner
 • BB’s knæled i sideprojektion.

Hvis den kliniske undersøgelse indikerer et specielt problem, bør dette også røntgenfotograferes.

Bedømmelse af røntgenfund ved rutinemæssigt foretaget røntgenfotografering har ofte givet anledning til stor frustration hos hesteejere og anledning til misfortolkninger.

Eksteriørvurdering på heste giver forskellig opfattelse af hvilke, der er smukke, bør kåres og hvilke heste, der skal stå på fløjen. Det skyldes bl.a. forskellig erfaringsgrundlag og opfattelse af det sete. Det er en subjektiv bedømmelse, som de fleste er bekendt med.

Det samme gør sig gældende ved bedømmelse af røntgenbilleder. Der er ikke tvivl om ydergrænserne, men der er røntgenbilleder, hvor hestene kan få en forskellig bedømmelse af røntgenfundets betydning hos dyrlæger.

For at få en mere ensartet bedømmelse, som alle kan forstå, har dyrlægerne i Tyskland lavet en opdeling af bedømmelsen i 4 grupper.

Røntgenbedømmelse

 • Gruppe I Ingen synlige eller så ubetydelige røntgenforandringer, at det anses for at være inden for den normale variation.
 • Gruppe II Røntgenforandringer som skønnes uden betydning for hestens brug (præstation).
 • Gruppe III Røntgenforandringer som afviger betydeligt fra det normale. Dets negative betydning for hestens brug er usikker.
 • Gruppe IV Røntgenforandringer som med overvejende sandsynlighed vil få betydning for hestens brug.

Rutinemæssig røntgenfotografering?

Mange professionelle hestefolk anser røntgenfotografering på velfungerende heste for værdiløs, da hesten ved dens præstationer har vist sig at være sund.

Fordele ved røntgen i forbindelse med handel

 • En hest kan udmærket have en sygdom, der betinger at den ved passende hvile vil være velfungerende, hvorimod den ved fortsat konstant brug vi blive halt. Denne kan evt. opdages ved en røntgenfotografering.
 • En hest kan have en skjult fejl/sygdom under udvikling, som endnu ikke har givet årsag til halthed.
 • En ung hest, der ikke har været i arbejde vil næsten altid være rengående trods betydelige røntgenologiske forandringer.
 • Røntgenbillederne kan generelt være med til at bedømme mere konkret hestens holdbarhed.
 • Hvis hesten senere skal sælges videre ved man, ved køberen hvad denne har købt.
 • Viser om en unghest er færdigudviklet i skelettet.

Betydning af røntgenfund

Om en mus fx osteochondrose i et led har betydning for hestens holdbarhed afhænger helt af hvor den sidder, hvor stor den er, dens form og om den har påvirket det omgivende væv.

Hvis musen er uden betydning, er netop den nye røntgenbedømmelse god at anvende, for da vil røntgenbillederne blive bedømt til gruppe II. Dvs. At røntgenbillederne viser visse uregelmæssigheder, men disse er uden betydning for brug af hesten. Gruppe I og II er altså lige gode, og hesten kan roligt handles.

Herved bliver hesten heller ikke “presset ned” i pris pga en røntgenforandring, der er uden betydning.

For mange mennesker er køb af hest en stor investering, som kræver lang tids opsparing. Rutinemæssig røntgenundersøgelse giver køberen en ekstra sikkerhed for investeringen.

Skal en billig hest røntgenfotograferes?

Set ud fra et økonomisk synspunkt er det meningsløst at bruge en stor procentdel af de investerede penge til røntgen, men udfra et følelsesmæssigt synspunkt giver det tryghed og kan evt. forebygge at skulle af med hesten allerede inden for det første år.

Hesten er ren i røntgen?

Det er misvisende at anvende denne udtalelse fordi det der i biologisk forstand kaldes normal har variationer. Desuden kan der være forandringer, som er helt uden betydning. En sådan røntgenbedømmelse vil komme i enten gruppe I eller II og det væsentligste er netop, at der ikke er forandringer, der har betydning for hestens brug.

Reference

Videncenter Landbrug, Eksteriørkursus 2001