Forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet har undersøgt, hvordan wraphø påvirker præstationshestes muskelstofskifte. Forsøgets konklusion er, at en høj andel af grovfoder er til fordel for hestenes muskelstofskifte og udholdenhed.

Letfordøjelige fibre bidrager til en stabil tarmflora

De fibre der er letfordøjelige omdannes til kortkædede fedtsyrer i blind- og tyktarmen. De kortkædede fedtsyrer omdannes delvist til glukose i leveren som stabiliserer blodsukkeret og forsyner hesten med energi til muskelarbejde. Samtidig holdes den vigtige tarmflora med de mange mikroorganismer i balance.

Betydningen for hestens muskelstofskifte

Forskernes hypotese er, at når stivelsesholdige fodermidler erstattes med grovfoder vil hestens muskulatur vænne sig til at anvende kortkædede fedtsyrer som energikilde i stedet for glucose. Det vil være til gavn for den aerobe træning, og der vil gå længere tid, før den slår over på anaerob forbrænding med produktion af mælkesyre. Det ved vi bla. fra undersøgelser af vegetabilsk olie som fodertilskud til heste. Forskere fra Sveriges Landbrugsuniversitet valgte at undersøge grovfoderets betydning for muskelstofskiftet, fordi der kan være en relation til adfærdsproblemer samt sygdomme som kolik og nyreslag, men det er kun belyst i ringe grad.

To forsøgsbehandlinger

De to grupper heste fik et foder bestående af hhv. et tidligt slæt wraphø med højt energiindhold (græsensilage til kvæg) og et senere slæt med lavere energiindhold. Sidstnævnte gruppe fik derudover tildelt en ration kraftfoder, så begge grupper indtog samme mængde tørstof. Træningen foregik på løbebånd. Redaktionel bemærkning: Det fremgår ikke af kilden, om begge grupper også indtog den samme mængde fordøjelig energi.

Mindre kraftfoder = mindre mælkesyre

Heste der fik wraphø som eneste foder havde bla. aerob forbrænding i længere tid ift. heste fodret med både wraphø og kraftfoder. Der var ingen forskel mellem grupperne i legemstemperatur, puls eller respirationsfrekvens – hverken i hvile eller under træning . Der var også en tendens til, at hestene kun på grovfoder kunne løbe stærkere, før mælkesyren nåede et vist niveau. Samlet indikerer dette resultat, at heste tilpasser deres muskelstofskifte efter foderet, og mere grovfoder gør dem i stand til at bevare det aerobe energistofskifte i længere tid.

Samlet indikerer forsøgsresultatet, at heste tilpasser muskelstofskiftet efter foderet, og mere grovfoder gør dem i stand til at bevare det aerobe energistofskifte i længere tid. I praksis kan det betyde større og/eller længere udholdenhed under præstation. Prøv det og mærk om det gør en forskel for din hest.

/ Dorte Rebbe

Mere grovfoder =

langsommere glykogenopfyldning

Hestene der kun fik grovfoder var længere tid om at udfylde deres glykogendepoter efter træning. Det kan potentielt være en ulempe og bør undersøges nærmere.

Hvor meget kan der konkluderes?

Forsøget åbner for mange nye spørgsmål, og man skal passe på ikke at overfortolke resultatet. Forskerne har vist at en høj andel af fordøjelige fibre i foderet har positiv betydning for hestens muskelstofskifte. Samtidig ved vi, at en høj andel af kraftfoder har negativ indflydelse på fordøjelsen. I praksis skal vi lade denne viden være til gavn for præstationshestene ved at sammensætte deres foderplaner med en høj andel letfordøjelige fibre og mindre stivelse. Foderplanerne skal som altid optimeres, så hestenes behov for både energi, protein herunder essentielle aminosyrer samt vitaminer og mineraler er dækket. Du kan få hjælp til foderplaner her.

Kilde

Jansson, A. & Lindberg, J. E. 2012. Forage-only diet alters the metabolic response of horses in training. Animal, vol. 6, nr. 12, s. 1939-1946.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. FODRING
  6.  » Wraphø som eneste foder kan gøre præstationsheste mere udholdende