Spormineraler og mikromineraler

Hvorfor er de vigtige for min hest?

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.
FORSIDE » Viden » Fodring » Spormineraler og mikromineraler. Hvorfor de er vigtige for din hest
Måske har du tænkt, hvad mikro- eller spormineraler er? Hvor meget har din hest brug for, og kan den få for mange? I denne artikel får du de vigtigste årsager til at dosere den rette mængde til din hest. Du kan også læse om, hvad kroppen bruger mineralerne til.

Makromineraler

Mineralerne calcium, fosfor og magnesium bruges primært i hestens skelet hvor natrium, kalium og klorid anvendes i syre-base balancen og væskereguleringen. Behovet for disse mineraler angives i gram og kaldes for makromineraler. Mineralerne jern, mangan, zink, kobber, kobolt, jod og selen har hesten et mindre behov for og kaldes derfor for mikromineraler. Behovsangivelser er i milligram eller ppm (parts per million).

Mikromineraler

Jern (Fe) forekommer i forholdsvis høje mængder i de fodermidler, der normalt anvendes til heste fx. grovfoder, kornprodukter og fiskemel. Jern findes primært i blodet – faktisk er 60 % af den totale mængde jern i kroppen bundet til hæmoglobin som er hovedbestanddelen i blod. 20 % er bundet i muskelprotein som myoglobin. Når behovet for jern er forholdsvis lille, skyldes det bla. at jern genbruges, når udslidte røde blodlegemer nedbrydes. Samtidig er en del bundet i milt, lever, nyrer og knoglemarv som ferritin. Blodprøver afslører ofte en lav blodprocent, og trænere, fodersælgere mfl. hælder til den tro, at det skyldes jernmangel. Mange anvender ukritisk mineraltilskud, selvom behovet ikke er tilstede. Og det er uhensigtsmæssigt, fordi der oftest er tale om sammensatte produkter med kobber, zink og mangan. Overdosering af disse mineraler kan medføre, at optagelsen af jern hæmmes. Så det der var velment, bliver faktisk en ulempe for hesten. Endnu et eksempel på hvorfor en afbalanceret foderplan er vigtig.

Mangan

Der findes kun ganske lidt mangan (Mn) i hestens krop – primært i knogler, lever og nyrer. Mangan fungerer som igangsættere af enzymprocesser bla. ved knoglevækst. Mange mineraler interagerer og ”konkurrerer”. Kraftig overforsyning af calcium kan fx. nedsætte tilgængeligheden af mangan, som netop er vigtig ved knoglevækst. Denne problemstilling kan muligvis være en medvirken årsag til vækstforstyrrelser hos opdræt fx. anormale benstillinger hos nyfødte føl og senestyltefod.

Zink

Zink findes i mange typer væv bla. hud og hår samt knoglevæv. Zink fungerer som aktivator af en række vigtige enzymprocesser. Mineralet er forholdsvis tilgængeligt i fodermidler og animalske biprodukter samt tørgær. Høje doser af zink er ikke i sig selv problematisk. Men det er vist, at overforsyning med zink kan medføre nedsat tilgængelighed af kobber med efterfølgende vækstproblemer hos opdræt. Overforsyning af calcium kan også her medføre en mangelsituation for zink, hvis hestens indtag af zink i forvejen ligger ”på kanten” ift. at dække behovet.

Kobber

Kobber er indeholdt i alle kroppens celler og lagres i leverceller. Selvom kobber ikke direkte indgår i opbygningen af røde blodceller, har kobber alligevel stor betydning for dannelsen af blodet pga. de mange enzymprocesser hvori det indgår. Samtidig indgår kobber også i dannelsen af knoglevæv. Kobbermangel synes at være en medvirkende faktor ved vækstforstyrrelser hos opdræt. Heste tåler forholdsvis høje kobbertildelinger, og man fristes til at tildele mere end behovet som en måde at mindske risiko for vækstforstyrrelser. Men igen interagerer kobber med både zink og jern stofskiftet. Endnu et argument for at afbalancere mineraltildelingen i foderrationen – ikke kun mht. mængder men også mht. forholdet mellem visse mineraler.

Brug altid tilskudsprodukterne med den dosis der anbefales til Din hest og bland ikke flere produkter uden der er regnet på, om doseringen og balancerne mellem mineralerme er iorden.

PS. Gæt en giftig plante på billedet!

/ Dorte Rebbe

Kobolt

Kobolt indgår både som aktivator i enzymsystemer og i B12 vitaminet som anvendes ved dannelsen af de røde blodlegemer. Der er ikke registreret mangelsituationer hos heste.

Jod

Jod indgår i reguleringen af det basale stofskifte via hormonet thyroxin, der dannes i kjoldbruskkirtlen. Jodmangel er ikke hyppigt observeret. Mangelsymptomer er bla. mat pels, uregelmæssigheder i brunsten og svage føl. Pga. forholdsvis store forskelle i jodindholdet i forskellige produkter og forskelle i dosering, er alle heste ikke dækket lige godt ind jod. Havalger indeholder meget jod – faktisk så meget, at man nemt kan overdosere. Da havalger er et naturprodukt, kan jodindholdet variere en del.

Selen

En vigtig faktor er selen, som sammen med vitamin E indvirker på bla. muskelfunktionen. Store variationer i selenindholdet i fodermidler fx. pga. sandede jorder har de senere år skærpet vores opmærksomhed i rel. til mangel-symptomer. Der er store variationer i indholdet af selen og E-vitamin i de produkter der idag findes på markedet. Samtidig er behovet også meget varierende mellem heste. Meget ofte viser gennemgang af en aktuel fodring at behovene for både selen og E-vitamin knapt er dækket. Årsagen skal oftest findes i forkert dosering af et givent produkt eller dårligt sammensat foderplan. Hestes tolerance for overdosering med selen er ret lav. Men overdosering er sjældent et problem i praksis. Snarere det modsatte fordi mange er bange for de får for meget!

Dosér korrekt

Når man skal sammendrage, hvad der er væsentligt i valg af mineralprodukt, så er det første aspekt: Bland ikke flere produkter uden at have regnet på, om balancerne mellem mineralerme er iorden. Tag udgangspunkt i ét produkt, justér dosis til den pågældende hest og gør nogle erfaringer inden du skifter produkt eller blander flere sammen. Kun på den måde kan du bevare overblikket. Et af de største problemer i praksis er, når der iblandes korn til et fuldfoder. På den måde ”fortyndes” næringsstofferne, og hestens behov dækkes ikke. Andre doserer ikke højt nok, fordi de tror, at hesten vejer mindre end den faktisk gør. Andre igen bruger målebægre og ikke vægtmål.

Hvilket mineralprodukt skal jeg vælge?

Et andet dilemma er valg af produkt. Hvilket produkt passer til hvilke heste? Læs indlægssedlen/varedeklarationen nøje igennem. Sammenlign gerne indhold fra flere og husk, at det dyreste ikke behøver være det bedste. Det kan tage lidt tid, men den kan være givet godt ud.

Skal vi hjælpe?

Her kan du læse mere om de foderplaner vi laver og om, hvordan du får fat i telefonrådgivningen, Hotline.

Nøgleord