Fodring af den drægtige hoppe

er grundlaget for et sundt føl.

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fodring
  6.  » Foderkalk til den drægtige hoppe

Min hoppe er i fol. Jeg har hørt, at det er godt at give den kalktilskud i løbet af drægtigheden. Men hvor meget kalk skal den have? Kan man give den for meget kalk, så det skader mere end det gavner? Skal man samtidig øge mængden af fosfor?

/ Lotte

Hej Lotte.

Drægtige og diegivende hopper har bla. et øget behov for både calcium og fosfor.

For en goldhoppe på 500 kg gælder, at dens calcium-og fosforbehov er hhv. 20 og 14 gram pr. dag. Når den er højdrægtig dvs. de sidste tre måneder af drægtigheden er behovet steget til hhv. 35 og 27 gram pr. dag.

Når den har folet og producerer mælk stiger behovene endnu mere til hhv. 56 og 36 gram pr. dag. Så det er altsånæsten en faktor 3 ift. en goldhoppe!

For mange heste gælder at de i praksis får et overskud af calcium og fosfor, uden at man egentlig tilstræber det. Men for en drægtig eller diegivende hoppe er behovet så stort, at de sjældent vil være dækket fuldt ind. Derfor skal fodringen optimeres ud fra de øgede behov, som du rigtigt er inde på: Calcium og fosfor men også proteiner, jern, kobber og vitamin D.

Til spørgsmålet om der kan gives for meget kalk er svaret: Ja – det kan der. For mineraler forholder det sig ret kompliceret, for de påvirker hinanden indbyrdes. Det gør bla. forskning i mineralbehov og –omsætning særdeles kompliceret. Men vi ved, at tildeles der for meget at ét mineral, kan det hæmme optagelsen af andre. Fx kan et stort overskud af calcium hæmme optagelsen af fosfor. Det samme gør sig gældende mht. zink og kobber, hvor forholdet mellem dem ikke bør overstige 5:1.

Det anbefales, at forholdet mellem mineralerne calcium og fosfor holdes indenfor intervallet 1,5-2 med 1,7 som det optimale. Dvs. at for hvert gram fosfor bør der være 1,7 gram calcium tilstede i totalrationen.

Held og lykke med både hoppe og føl!

Mvh Dorte Rebbe
Cand. Scient Animal Science