Heste kan blive syge af dårligt foder. Få hestekonsulentens gode råd til at undgå sygdom hos hestene udløst af dårligt foder.

Opbevaring af grovfoder

Opbevar wrapballer på en plan, drænet overflade og beskyt det mod gnavere og fugle. Rundballer skal opbevares stående på deres ende. Hø skal opbevares tørt og beskyttet mod omgivende fugtig luft eller fugtige gulve. Åbnede baller skal beskyttes mod nedbør.

Hvis plastikken på en wrapballe er beskadiget, er der hul i ballen, og det skal straks lukkes. Ballen skal bruges så hurtigt som muligt, hvis indholdet ser uskadt ud.

Vær kritisk med kvaliteten

Brug aldrig med dårligt foder med fx skimmel, slim, misfarvning, ændret struktur eller afvigende lugt. Indpakket grovfoder med sparsom, overfladisk vækst af gærsvampe (ofte hvidt, lugter af gær) kan bruges, hvis denne del af foderet kasseres, og resten af ballen ser fin ud og lugter ’rigtigt’ dvs frisk og tobaksagtigt. Gæren angiver imidlertid, at ballen ikke har været lufttæt, og holdbarheden er forringet.

Læg aldrig foder på jorden. Det skal være løftet fra jorden. Nedtrampet foder bliver straks inficeret med jordbakterier og mikroorganismer og dermed helt uegnet som foder.

Hvide prikker i ballen. Farligt?

Det afhænger af, hvad prikkerne består af. Det kan være gær, skimmel eller noget andet. Skimmelsvamp er farlig, gærsvamp kan være ufarlig. Den samme svampeart kan have forskellig farve og udseende afhængigt af det underlag, den vokser på. En mikrobiologisk undersøgelse er nødvendig for at bestemme, hvilken type svampe du ser.

Skimmel i wraphøet. Hvad gør jeg?

Kassér det. Synligt muggent foder bør aldrig udfodres.

Muggent foder. Hvordan bli’r heste syge?

Der findes flere arter af skimmelsvampe der kan være skadelige på forskellige måder. Sporer fra skimmelsvampe irriterer luftvejene og kan være allergifremkaldende. Skimmelsvampe kan inficere og forårsage sygdomme i luftvejene, mave-tarmkanalen og andre organer. Forgiftning med skimmelsvampe forårsager bla et reduceret immunsystem og kan også medføre nedsat tilvækst. Akut forgiftning med organskade og død er meget sjælden, men kan forekomme. Husk, at også personer, der håndterer foder, udsættes for risikoen. Personer der er disponeret for astma og allergi er særligt følsomme.

Er godt foder altid godt?

Foder der ser godt ud og lugter godt, er ikke altid af god kvalitet. Et foder, der både ser godt ud og lugter godt, har normalt en god hygiejnisk kvalitet, men det kan være vanskeligt at kende afvigelser i foderhygiejne kun med næse og øjne. Ved hjælp af en mikrobiologisk analyse kan forskellige relevante parametre måles.

Det er foderproducenten, der er ansvarlig for at sikre, at foderet har en god hygiejnisk kvalitet under salget. Ved lagring og fodring er du som hesteejer ansvarlig for at sikre, at foderet bevarer den gode hygiejniske kvalitet.

Gennem korrekt håndtering kan grovfoderet opretholde sin gode hygiejniske kvalitet. Opbevar foderet på en plan, drænet overflade og beskyt det mod gnavere og fugle. Rundballer skal opbevares stående på deres ende. Eventuelle huller i plasten til baller skal repareres så hurtigt som muligt. Hø skal opbevares tørt og beskyttet mod omgivende fugtig luft eller fugtige gulve.

Åben wrapballe. Holdbarhed?

Det er meget temperaturafhængigt, men op til en uges tid ved dagtemperaturer på under 5 grader celsius. Miljøtemperaturen og foderkvaliteten påvirker holdbarheden efter åbning. Hvis foderet i en åben balle ændrer struktur, føles varmt eller begynder at lugte unormalt, er forrådnelsesprocessen nået så langt, at foderet ikke længere kan anvendes, men skal kasseres.

Beluftning og tørring af wraphø kan udføres for at forlænge, hvis der er lav luftfugtighed. Du skal sørge for, at alt foder virkelig tørres. Hvad der reelt sker, er at du laver hø af foderet. Baller, der åbnes, skal være helt uden plast, ellers er der en stor risiko for kondens inde i ballen.

Åben wrapballe. Opbevaring?

Du skal fjerne plastikken fra en åben balle, men beskytte foderet mod nedbør ved at opbevare det under tag eller ved at bruge ensilageplasten som overdækning. Det vigtigste er, at der ikke må dannes kondens under plastikken eller komme regn eller sne på foderet, så det bliver gennemvædet. Hvis foderet blødgøres, forringes den hygiejniske kvalitet, og det fremskynder forrådnelsesprocessen.

Gærsvamp i foderet. Betydning?

Hvis der er meget gærsvamp i en wrapballe, er det normalt et tegn på, at der har været hul i plastikken. Gær kan vokse både med og uden adgang til ilt, fordi den er tilgængelig i både aerob og anaerob form. Meget gær forkorter holdbarheden af wraphø betragteligt.

Hvis der er meget synlig gær et par dage efter åbningen af ballen, indikerer dette især hul i plastikken. Dette viser, at den aerobe gærpopulation sandsynligvis er blevet opretholdt ved lave iltniveauer under opbevaring. Da ballen derefter blev åbnet, blev ilt fri, hvilket fik den semi-sovende gærpopulation til at komme til live og formere sig meget hurtigt. Mikrobiel vækst er eksponentiel, hvilket betyder, at den først er ret langsom, men derefter stiger i eksplosion. Såfremt gærvækst sker hurtigt efter åbning, ville den hurtige udbredelsesfase allerede være gået ved åbningen.

Hvis det tager lang tid, før gær bliver synlig i en åben balle, var det sandsynligvis en meget lav gærforekomst i ballen ved åbningen.

Mikrobiologisk analyse af foder

Mikrobiologisk og næringsstofanalyse af grovfoder og krybbefoder skal udføres inden foderet tages i brug. Analyser bør være foretaget, før foderet handles, også for at undgå tvister om hvilke problemer der måtte være forårsaget af opbevaring og transport. Selv ikke fodereksperter kan bedømme disse ting med det blotte øje.

For mikrobiologisk vurdering af fodringens hygiejniske kvalitet skal følgende analyseres: Bakterier, gærsvampe, mugsvampe, vandaktivitet og pH-værdi. Om nødvendigt kan der udføres flere undersøgelser.

Hestefolkets leverandør af uvildig hesterådgivning siden 1993

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
  1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
  2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
  3. Modtag besked om aftalt tid
  4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt.

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. FODRING
  6.  » Foderhygiejne i hesteholdet. Få hestekonsulentens gode råd