1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fodring
  6.  » Hestefoder. Få begreber og definitioner på fodermidler her
Foder er en fællesbetegnelse for fodermidler, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger, herunder fuldfoder, tilskudsfoder, mineralsk foder, mælkeerstatninger og diætetisk foder. Læs her om de mange typer fodermidler.

/ Dorte Rebbe

Definitioner på fodermidler

Foder er en fællesbetegnelse for fodermidler, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger, herunder fuldfoder, tilskudsfoder, mineralsk foder, mælkeerstatninger og diætetisk foder.

Foder (foderstoffer) er alle stoffer eller produkter inkl fodertilsætningsstoffer der er lavet til at skulle ædes af dyr – hvad enten de er uforarbejdede, delvist forarbejdede eller helt forarbejdede.

Foder er reguleret i foderlovgivningen, og denne lovgivning omfatter alt foder. Produkter, der gives til dyr for at forebygge, behandle eller helbrede sygdom, er lægemidler og ikke foder.

Overblik over foderbegreber

Fodermiddel

Der findes en ikke-udtømmende liste over de mest anvendte fodermidler i bilaget til fortegnelsen over fodermidler.

Foderblanding

Foderblandinger er blandinger af mindst to fodermidler, med eller uden fodertilsætningsstoffer, beregnet til fodring af dyr i form af fuldfoder eller tilskudsfoder. Foderblandinger er defineret i Markedsføringsforordningen.

Daglig ration

De forskellige typer af foderblandinger er sammensat under hensyn til næringsstofbehovet i den daglige ration. Herved forstås den samlede mængde foder (med et vandindhold på 12 %), der gennemsnitligt kræves til dækning af hele det daglige næringsbehov for et dyr af en bestemt art, aldersklasse og med en bestemt ydelse. 

Fuldfoder

Fuldfoder er foderblandinger, som på grund af deres sammensætning dækker den daglige ration. Fuldfoder er defineret i Markedsføringsforordningen.

”Foderblandinger, der pga deres sammensætning dækker den daglige ration”

Bemærk at under praktiske forhold anvendes betegnelsen Fuldfoder også for foder, hvor der skal suppleres med fx hø.

Tilskudsfoder

Tilskudsfoder er foderblandinger, som har et stort indhold af visse stoffer, og som på grund af deres sammensætning kun sammen med andet foder kan dække den daglige ration. For tilskudsfoder gælder, at det skal fremgå af brugsanvisningen, hvor stor andel tilskudsfoderet skal udgøre af det daglige foder.

Kraftfoder

Selvom begrebet Kraftfoder ikke er defineret i ‘lovens forstand’ anvendes begrebet ofte som synonym for tilskudsfoder med høj energikoncentration, et forholdsvist lavt fiberindhold og ædes forholdsvis hurtigt. Kraftfoder er ofte baseret på korn som havre og byg.

Grovfoder

Begrebet Grovfoder anvendes om fiberrigt foder med en lav energidensitet, et stort volumen og et højt fiberindhold. Typisk er det et foder der tager lang forholdsvis lang tid for hesten at ædes ammen lignet med kraftfoder/tilskudsfoder.

Grovfoder er fx wraphø, hø, helsædsensilage, lucerne, frøgræshalm, halm og frisk græs. Grovfoder kan indeholde mange næringsstoffer og kan i nogle situationer dække hele hestens energi- og/eller næringsbehov.

Mineralsk foder

Mineralsk foder er tilskudsfoder, der indeholder mindst 40 % råaske. Mineralsk foder er defineret i Markedsføringsforordningen.

Mælkeerstatninger

Mælkeerstatninger er foderblandinger, der enten gives som tørfoder eller opløst i en given mængde væske til unge dyr som supplement til eller erstatning for modermælken efter kolostrum, eller gives som foder til unge dyr såsom slagtekalve, -lam eller -kid.

Diætetisk foder

Foder med særlig ernæringsformål kaldes også diætetisk foder. Diætetisk foder er foder, som opfylder et særligt ernæringsformål på grund af sin sammensætning eller fremstillingsproces, og som klart adskiller sig fra almindeligt foder.

Genetisk modificeret foder (GMO)

Det er lovligt at fodre dyr med foder, der indeholder eller er fremstillet af genetisk modificerede organismer (GMO) fx af soja eller majs, men kun hvis de er godkendt til foderbrug i EU. Foderets GMO-indhold skal fremgå af mærkningen af foderet.

Regler om godkendelse og mærkning af GM-foder fremgår af EU’s forordning (EF) Nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Forblandinger og fodertilsætningsstoffer

Fodertilsætningsstoffer er stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og forblandinger. Fodertilsætningsstoffer tilsættes foderstoffer eller vand for at opfylde en eller flere funktioner.

Forblandinger er blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer.

Kilder og henvisninger

Foder til heste. Få begreber og definitioner på fodermidler her

Få personlig og uvildig hesterådgivning

Få fakta i en verden af ubegrænset information. Sådan gør du:
  1. Book din tid hos Dorte ved at vælge antal minutter her
  2. Videresend din ordre-kvittering til [email protected] med 1) ønske om tidspunkt, 2) stikord ift, hvad du ønsker svar på, 3) om du foretrækker zoom, teams eller telefon
  3. Modtag besked om aftalt tid
  4. Dorte kontakter dig på det aftalte tidspunkt. 

Hesterådgivning tilbydes indenfor en lang række emner på alle hverdage 09.00-15.30 og efter aftale. Hesteagronom, Cand. Scient Animal Science Dorte Rebbe har mere end 30 års erfaring. Få svar allerede idag, hvis der er en ledig tid.