1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Adfærd
  6.  » Mistrivsel hos heste. Sådan forebygger du
Mange hesteejere bruger betegnelsen ’staldunoder’ om heste der på forskellig vis udtrykker unormal adfærd. Men hesten signalerer blot at den mistrives, fordi dens behov ikke er opfyldt.

I denne artikel kan du læse mere om, hvad unormal adfærd er, hvordan du ser det og hvad du kan gøre for at undgå det.

/ Dorte Rebbe

Tegn på mistrivsel

Mange hesteejere bruger betegnelsen ’staldunoder’ om heste der på forskellig vis udtrykker unormal adfærd. Men hesten signalerer blot at den mistrives, fordi dens behov ikke er opfyldt.

Unormal adfærd er adfærd, der ikke ses hos vildtlevende heste eller adfærd, som forekommer langt hyppigere end hos vildtlevende heste. Det er som regel ikke til at finde én bestemt årsag til, at hesten har udviklet en unormal adfærd, men det skyldes ofte en kombination af flere forhold, der gradvist eller pludseligt kommer til udtryk.

Det kan skyldes mangel på kontakt til artsfæller eller mennesker, være forårsaget af overtræning og belastninger eller forkert afstraffelse, der gør hesten nervøs eller angst. Men det kan også skyldes staldsystemet eller fodringen, dårlig pasning eller mangel på beskæftigelse.

Hestens temperament har stor indflydelse på, om den viser unormal adfærd. Nogle heste reagerer hurtigt på belastende forhold, mens andre heste ikke virker påvirkede af de samme forhold.

Krybbebidning, vindslugning, væven eller boksvandren

Nogle heste udvikler såkaldte stereotypier, der er en tillært adfærd tilsyneladende uden funktion. Stereotypier betyder, at adfærden udføres ensartet (stereotypt) fra gang til gang ofte i en uendelighed. Det kan f.eks. være krybbebidning, vindslugning, væven eller boksvandren.

Normal adfærd som sparken til inventaret, træbidning, selv-biden og aggression, der forekommer hyppigt, kan også betegnes som unormal adfærd. For at forebygge og mindske unormal adfærd er det vigtigt, at hesten kommer på fold med mulighed for fri bevægelse og selskab af artsfæller så meget som muligt. Heste skal have adgang til grovfoder (hø, wrap, halm eller græs), så de har noget at beskæftige sig med. Man kan også lægge grene eller bolde ind på folden, så hestene har noget at lave.

Nogle gange kan det hjælpe at flytte rundt på hestene i stalden, så de får nye naboer de føler sig mere trygge med. Der skal være ro i stalden, så hestene ikke bliver stressede.

Det kan også være en god ide at tjekke foderplanen, så man er sikker på at hesten er dækket ind med næringsstoffer. Der bør være en stor andel af grovfoder i foderrationen, så hesten er beskæftiget i længere tid, når den bliver fodret end hvis den får en stor andel af korn og kraftfoder.

Kilder

Etik, velfærd og adfærd i husdyrbruget, Henrik B. Simonsen, Landbrugsforlaget, 1999.

Hold hesten sund, om at behandle og forebygge sygdomme, Harry Petterson & Bernt Green, 2001.