I den første artikel fik du 10 gode råd om håndtering af heste ift. sikkerhed. I denne artikel belyses baggrunden for rådene.

/ Dorte Rebbe

Hesten er et flugtdyr

Hesten er et udpræget flugtdyr, hvis sikreste forsvar mod farer er at flygte. Denne reaktion er yderst hensigtsmæssig under naturlige forhold, hvor hesten på denne måde kan slippe væk fra et rovdyr. Flugtadfærden er nedarvet gennem tusinder af år og har ikke ændret sig væsentligt i den relativt korte tid, hestene har været i menneskenes tjeneste. Det betyder, at ridning og omgang med heste kan være risikabel. Sker der noget, som hesten betragter som farligt, kan den reagere voldsomt. Den kan springe til siden eller løbe af sted i fuld fart. Når du omgås heste, skal du derfor altid tage højde for, at hesten pludselig kan reagere på noget uforudset.

Du skal kunne komme væk fra hesten

Når du står på jorden ved siden af en hest, er det vigtigt, at du har så meget plads omkring dig, at du er i stand til at springe til siden. Du skal aldrig ligge på knæ eller sidde ned lige ved siden af hesten. Hvis du er tvunget til at være i et snævert rum sammen med hesten, f.eks. hvis hesten skal op i en trailer, er det vigtigt, at du har en »flugtvej« åben bag dig. Du skal aldrig være »bundet« til hesten, men altid være i stand til at smide træktov eller tøjle og blive fri af hesten. Så du må aldrig vikle træktov, tøjler eller longeline omkring hænder, arme, ben eller krop. Træk aldrig en hest kun i grimen, men brug altid træktov. Tag altid tøjlen over hestens hoved, når du trækker hesten med hovedtøj på. Det giver dig en mulighed for at komme lidt på afstand uden at måtte slippe hesten, hvis den pludselig springer til siden.

Vær opmærksom og forudseende, når du rider

Når du rider, skal du altid være forberedt på, at hesten kan blive forskrækket og springe fremad eller til siden, at den kan stejle, dreje omkring eller styrte af sted. Som rytter skal du forsøge at forudse situationer, der kan skræmme hesten. Hav altid fat i tøjlen. Sid af, hvis du skal have jakke/trøje af. Tal ikke i mobiltelefon og lad være med at ryge, mens du rider. Rid ikke i skoven alene på en unghest.

Hesten kan lære at acceptere farlige ting

Selvom hesten reagerer ifølge sin natur, er det muligt at ændre på dens tendens til at reagere. Du kan ikke lave om på dens nedarvede trang til at flygte, når den skræmmes. Men det er muligt at ændre på hestens opfattelse af, hvad der er farligt, hvis du griber det rigtigt an.

Desværre begår nogle ryttere den store fejl, at de afstraffer hesten, når den bliver bange. Det kan meget let blive en ond cirkel, således at hesten til sidst reagerere voldsommere og voldsommere, hvis den bliver skræmt, fordi den nu også er bange for den efterfølgende afstraffelse. Hesten kan gennem træning lære ikke at være bange for f.eks. lastbiler, gøende hunde, der kommer løbende, eller andre »skræmmende« situationer. Men det kræver tålmodighed, og den person, der træner hesten, skal udstråle ro og over for hesten signalere, at der ikke er noget at være bange for.

Hesten er et flokdyr

Hesten er et flokdyr, og det har stor betydning for, hvordan du skal omgås den. Hestens flokadfærd er i høj grad med til at sikre dens overlevelse i naturen. I en hesteflok ude i naturen spiller adfærden fra de øvrige gruppemedlemmer en stor rolle for den enkelte hest. Hvis en hest pludselig flygter, vil de øvrige heste ofte følge med. Specielt førerhoppens adfærd – eller adfærden fra de ældre og mere erfarne heste i gruppen –præger de unge hestes adfærd.

Hesten følger andre heste

Når du rider i en gruppe, er det vigtigt at være klar over denne følgeegenskab hos hesten. Men samtidig betyder denne egenskab, at nærværelse af en ældre erfaren hest, som forholder sig roligt, kan berolige en ung og uerfaren hest, der er blevet bange. Netop denne udstråling af ro fra den erfarne hest kan du udnytte, når du træner en ung hest til at vænne sig til skræmmende situationer. F.eks. er det muligt at træne en ung hest til at gå gennem vand, springe over grøfter eller gå op i en trailer simpelthen ved at lade den følge efter en erfaren hest.

Mennesket skal ta’ føringen

Hvis du tillader, at hesten tager føringen i visse situationer, har du ikke længere den fulde kontrol over den, hvilket kan medføre særdeles farlige situationer. Som følge af hestens flokadfærd vil det være naturligt for den at rette sig efter ordre fra dig som en ’menneske’flokleder, på samme måde som den vil rette sig efter en ordre fra førerhoppen. Det kræver imidlertid, at hesten fuldt accepterer og respekterer dig. For at opnå dette skal du agere på samme måde som førerhoppen eller den erfarne hest i hesteflokken. Du skal udstråle ro, skabe tryghed, være konsekvent, myndig, sende klare signaler og være til at stole på.

Du skal ikke kæmpe med hesten

Desværre er der nogle personer, der forsøger at opnå en lederposition i forhold til hesten ved kamp og magtanvendelse. Det vil næsten altid resultere i, at hesten bliver bange, og det er et meget uholdbart fundament for et konstruktivt samarbejdet mellem hest og rytter. Pludselig kan hesten gøre oprør, idet den reelt aldrig har respekteret mennesket som leder. Hesten får nemlig kun respekt for en leder, den kan stole på og have tillid til.

Læs mere i de øvrige artikler i miniserien:
1. Sådan gør du
3. Hestens behov
4. Indlæring

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. VIDENCENTER
  4.  » 
  5. HESTEKOMMUNIKATION
  6.  » Tips til sikker håndtering af heste 2. Hesten er flugtdyr