Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne. 

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hestekommunikation
  6.  » Hestens rolle som terapidyr for mennesker

Heste egner sig særlig godt som terapidyr, fordi de giver mennesket mulighed for at spejle sig på flere niveauer. Både under selve ridningen, men også via samværet med og håndteringen af de store dyr.

/ Dorte Rebbe

Heste som terapidyr

En række forskere fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) ved Aarhus Universitet har sat sig for af dokumentere, hvorfor det mentalt er sundt for mennesker at have kontakt med dyr.

Tanken er at skabe et netværk af adfærdsforskere, psykologer og behandlere som i fællesskab kan dokumentere og kortlægge, hvordan kommunikationen og samspillet mellem menneske og terapidyr virker. Målet med forskningen er på sigt at blive bedre til at finde de rigtige terapidyr til det konkrete menneskes behov for terapi eller behandling.​

Hesten som terapeut

I visse sammenhænge er det hesten, der er det optimale terapidyr for såvel børn og unge samt voksne. Det er gensidigheden i samværet med hesten, der gør, at mennesket kan udvikle sig i positiv retning. Hvad vedkommende har med i sin personlige bagage på godt og ondt kan spænde over en bred kam. Det kan være et liv med omsorgssvigt eller psykiske lidelser, som så igen giver sig udslag i manglende trivsel og gennemslagskraft eller koncentrations- og indlæringsbesvær.

I forhold til selve kommunikationen sker det via kropssprog, berøring og lyde, når man har med dyr at gøre. For at få samspillet til at lykkes kræver det, at man er lydhør og tydelig i sine signaler. Via dyret lærer mennesket altså meget om sit eget udtryk og ender med at åbne for mange af livets sammenhænge og blive mere nærværende, koncentreret og evne samarbejde og kommunikation.

Besøgshunde

Besøgshunde har positiv effekt på ældre og dementes velbefindende. Du kan læse mere på Besøgshunde.dk.