Tag dig god tid

Så lærer hesten hurtigst.

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne. 

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Hestekommunikation
  6.  » Hestens naturlige adfærd 3: Indlæringsformer

Få et kort overblik over de vigtigste adfærdsformer samt de hyppigst forekommende adfærdsproblemer hos heste. Læs også de øvrige artikler i serien:
1 Naturlig adfærd
2 Ridning.

Opdragelse

Enhver hest skal kunne stå stille og gå pænt, for at vi kan arbejde med den. Endvidere skal vi kunne longere den, fordi longeringen kan benyttes ved træningen af forskellige ting.

At lære en hest at adlyde kommandoer (stå, skridt, trav, galop) gør det ikke alene nemmere at håndtere hesten i forskellige situationer. Men det at give en kommando, at insistere på at den bliver udført, samt at belønne hesten, når den gør det rigtigt, viser også hesten, hvem der er dominant (altså hvem der bestemmer) og hvem der er underordnet.

Tilvænning til frygtinducerende ting og situationer

At vænne en hest til noget, den er bange for, gøres bedst ved at kombinere de to indlæringsformer tilvænning og indlæring gennem belønning. Træningen foregår bedst ved korte træningsrunder af 5 – 10 min varighed, en eller flere gange dagligt.
Først skal hesten lære at vise en ønsket adfærd, som f.eks. at stå stille eller at gå i roligt skridt, men i en situation, hvor der ikke er “fare på færde”. Hestens rolige adfærd belønnes.

Dernæst skal hesten lære at vise denne adfærd, når det, der skræmmer den er langt væk eller så svagt, at hesten ikke er bange. Dens rolige adfærd belønnes.

Det skræmmende bringes derpå gradvist nærmere, hver gang der trænes, men således at hesten ikke bliver bange. Dens rolige adfærd belønnes. Væn hesten til frygtinducerende ting og situationer.

Forfatter: Jan Ladewig, tidl. professor, KU Life.