Giftige planter

Findes der en oversigt?

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.

  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fodring
  6.  » Planter giftige for heste. Kan I gi’ mig et overblik?

Findes der en liste over planter, der er giftige for heste?

/ Helle D.

Hej Helle

Oversigt over giftige planter

Ja, vi har samlet information om 31 planter der er giftige for heste eller du kan søge på giftige planter her og finde flere artikler og bøger om emnet.

I den faglitteratur vi bruger findes en del information om planter, der er giftige for heste. Nogle af disse findes heldigvis ikke under vores himmelstrøg. Andre som fx brandbæger er udbredt i Danmark og kan især give problemer, hvis de kommer med i grovfoderet. Deres giftighed bevares, selvom de konserveres, hvorimod andre planters giftighed aftager ved konservering. Du kan læse mere om brandbæger her. Et andet eksempel på en dansk plante der er giftig for heste er ranunkel, som også er ret udbredt.

Vild gulerod

De færreste vil forvente, at gulerodstop kan være giftigt, når roden ikke er det. Men det er faktisk tilfældet. I praksis skal der dog indtages en betragtelig mængde før forgiftningssymptomer forekommer, så det er næppe et reelt problem.

Mange hesteejere diskuterer forhold omkring hestes adgang til naturlig bevoksning og vilde planter. Nogle ønsker ligefrem, at hestene selv skal kunne finde forskellige urter eller planter. Problemet er dog, at ikke alle heste er lige gode til at undgå de giftige planter. Særlig sultne heste eller ponyer holder sig ikke tilbage. Heste der opholder sig på lavtliggende engarealer i sensommeren kan få sår på muler og i kodebøjninger pga. såkaldt fotosensibilisering forårsaget af giftige planter, der påvirker leverfunktionen. Derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt, at heste eller ponyer får adgang til udyrkede arealer.

Mvh Dorte Rebbe
Cand. Scient Animal Science, hestekonsulent