Vinterfolden

Tips der gør vinterfolden bedre

Få Nyhedsmailen

med mer’ brugbar info som denne.
  1. FORSIDE
  2.  » 
  3. Viden
  4.  » 
  5. Fold & frihed
  6.  » Klargøring af vinterfolden. Hvad du skal vide
Der er flere ting at være opmærksom på inden vinterfolden tages i brug bla hegn, bundforhold, dræning, vand og giftige planter. Bliv klogere på emnet her.

/ Dorte Rebbe

Der er mange forhold at være opmærksom på inden vinterfolden tages i brug bla hegnsmaterialet, foldens størrelse, bundforholde og dræning, vandtilførsel og giftige planter. Og mange vinterfolde stiller større krav til hegnet og slageffekten end sommerfoldene.

Hestehegn

Har folden ikke været brugt hele sommeren, er det være en god ide at se hegnet efter, inden folden igen benyttes som hestenes vinterfold. Det er dog altid en god ide at tjekke hegnet med jævne mellemrum. Det bør både tjekkes, at hegnsmaterialet er intakt, samt at der er strøm på hele vejen rundt. Er træer eller buske i nærheden af hegnet fx vokse så meget, at de har forbindelse med hegnstråden, vil strømeffekten på hegnet blive svagere. Måske er der brug for at du trimmer under tråden.

På vinterfoldene er det vigtigt, at der er den rette spænding på hegnet, idet nogle heste muligvis vil forsøge at græsse ud under hegnet, når mængden af græs inde på folden er lille, hvis der overhovedet er noget græs. Derudover går mange heste med dækken om vinteren, hvilket betyder, at de ikke mærker stødet fra hegnet på samme måde og dermed øges risikoen for at de bryder ud.

Dræning

Dræning skal etableres før hele folden ‘sumper til’. Alternativ må du vælge placeringen af vinterfolden udfra et kriterie om, hvor der er mindst risiko for ‘sump’.

Giftige planter

Det er en god ‘investering’ i tid at fjerne de giftige planter, før de smider frø. Men nogle planter smider frø tidligt på sæsonen, så du skal være hurtigt ude.

Vand

Vandkar skal holdes rene for at bevare vandets hygiejniske kvalitet, men at holde dem frostfri kan være en udfordring i frostvejr. Det er der heldigvis råd for. Læs blot vores artikel med tip til at holde hestenes vandkar frostfri.

Uro i den sultne flok på den lille fold

Vinterfoldene er som regel væsentlig mindre, hvilket ofte giver anledning til lidt flere stridigheder blandt hestene, og det er derfor vigtigt, at hegnet er af sådan en beskaffenhed, at en jaget hest ikke føler sig fristet til at løbe igennem for at komme i sikkerhed.

Det er ikke kun antallet af kvadratmeter, der har betydning; også foldens udformning er vigtig. Smalle passager kan skabe uroligheder, idet hestene tvinges til at passere tæt forbi hinanden. Tildeles der grovfoder på folden, er det vigtigt, at der er plads til alle hestene, samt at det er muligt for dem at komme nemt væk. Placér derfor grovfoderet midt på folden og ikke i et hjørne. Det samme gør sig også glædende for placeringen af vandtildelingen, den bør heller ikke placeres i et hjørne eller ved smalle passager.

Hvis antallet af heste er øget i forhold til tidligere år, skal det vurderes, om folden stadig er stor nok til, at de svageste individer også kan færdes og æde uden at blive jaget.

Grovfoder på fold

Få mere tilfredse heste med tildeling af grovfoder på folden. Brug gerne foderbord eller høhæk så foderet ikke nedtrampes. Husk at indregne denne mængde grovfoder i foderplanen, så der fortsat er styr på huldet.

Listen er ikke udtømmende fx vil læforhold blive belyst i en anden artikel.

Tags